Landstede Groep

Zwolse 8

In de regio Zwolle zijn zo’n veertigduizend talentvolle en ondernemende studenten. Ze studeren op een van de acht mbo- en hbo-instellingen in Zwolle. Deze acht scholen vormen samen de Zwolse8. Er zijn hier ook nog eens zevenduizend medewerkers in dienst.

Je begrijpt: ons onderwijs is niet alleen belangrijk om jou goed op te leiden voor een beroep, het vormt ook een economische factor van betekenis voor de regio!

Zwolse 8 is namens de Zwolse mbo- en hbo beroepsopleidingen de gesprekspartner voor overheden, ondernemersorganisaties en overige maatschappelijke organisaties als het gaat om arbeidsmarktontwikkelingen, onderwijsinnovatie en een leven lang ontwikkelen.

  • Dynamische en attractieve binnenstad
    Zwolle, met een dynamische binnenstad waar je wilt wonen, werken, recreëren. Hier krijg je ruimte voor je wensen en is balans tussen economische voorspoed en een prettig leefklimaat. De economische vitaliteit van de regio straalt af op een bloeiende, veilige en historische binnenstad waar je mag zijn wie je bent.
  • Excellent onderwijs
    Zwolle, met excellent onderwijs, waar je wilt studeren omdat werken en leren hier optimaal op elkaar is afgestemd. Studeren in Zwolle betekent talentontwikkeling en worden opgeleid voor de toekomst en tot ondernemend mens. De hbo- en mbo-opleidingen behoren tot de top van Nederland en brengen als vanzelfsprekend vernieuwing door het in de praktijk brengen van de aanwezige expertise. De nauwe samenwerking met het bedrijfsleven zorgt voor goede kansen op de arbeidsmarkt in de regio.
  • Ondernemerschap
    Zwolle, met een unieke combinatie van vernieuwend ondernemerschap, een stabiele infrastructuur (zowel fysiek als in netwerken), een gezonde arbeidsmarkt en een zeer prettig leefklimaat. Hierdoor staat de Regio Zwolle in de top 3 van de best presterende economische regio’s van Nederland. De samenwerkende partijen zijn internationaal ingesteld en export is een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap in deze regio. De aantrekkingskracht van de goede arbeidsmentaliteit in combinatie met een prettig leefklimaat in de regio zorgen ervoor dat veel bedrijven zich voor zeer lange tijd aan de regio (willen) binden.

mbo Menso Alting is onderdeel van de Landstede Groep en gezamenlijk met Landstede MBO onderdeel van de Zwolse 8 naast Deltion College, Cibap, Zone.college, Windesheim, Viaa, KPZ, Artez.