Landstede Groep

Klachtenbehandeling

Klacht indienen

Wij gaan zorgvuldig om met onze studenten en willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het gebeuren dat je het als student of ouder ergens niet mee eens bent of vindt dat er iets niet goed gaat. Wat kun je dan doen?

Heb je een klacht, dan is de mentor het aanspreekpunt. Hij of zij probeert samen met jou en de betrokkenen een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, kun je de klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Klachtenprotocol

Onze school is kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Maar we zijn ook onderdeel van Landstede Groep. Daarom gebruiken we het klachtenprotocol dat Landstede Groep hanteert.

Externe commissie

Komen we intern niet tot een goede oplossing, dan kun je besluiten om jouw klacht in te dienen bij een externe commissie.