Landstede Groep

mbo Menso Alting werkt samen met meerdere partners.
Lees hieronder meer over al onze samenwerkingsverbanden. 

Doorlopende leerroutes

In de Mbo-route van mbo Menso Alting, ook wel doorlopende leerroute genoemd, kun je tegelijk vmbo én mbo volgen. Dit is uniek in Nederland! Handig, want je kunt gewoon op je eigen middelbare school blijven, maar toch starten aan een mbo-opleiding. En je hoeft niet eerst vmbo-examens te halen voor je aan de mbo-vakken kunt beginnen. Je werkt dus in een keer toe naar je mbo-2 diploma. Je loopt meteen veel stages, zodat je kunt uitvinden wat je leuk vindt en wat bij je past. Je leert in je eigen tempo en volgt de stages en beroepsgerichte vakken wanneer jij eraan toe bent. Met je mbo-2 diploma op zak kun je dan meteen aan het werk in een baan waar je goed in bent, of verder leren.

Scholen waarmee we de route aanbieden:

Agnieten College Zwartsluis

Greijdanus Zwolle

Ichthus College Kampen

Nuborgh College Elburg


Projectbureau

Brengt het werkveld en student samen

Alle opleidingen van mbo Menso Alting combineren de opleiding met leren in de praktijk. Mooi dat studenten beroepspraktijkvorming kunnen opdoen en zo alvast zich optimaal kunnen voorbereiden voor een vervolgopleiding of het werkveld. We werken graag samen met het bedrijfsleven om zo uw opdracht vorm te geven zodat onze studenten kunnen leren.

Lees hier meer over het projectbureau


Interview Rob

Samen is voor ons een sleutelwoord op mbo Menso Alting. Tijdens je studie, maar ook tijdens je stage (beroepspraktijkvorming) werk je veel samen. Je ontdekt jezelf in contact met de ander. Dit ontdek je tijdens lessen maar ook in contact met je medestudenten. Hoe we dat 'samen' vorm geven lees je in de verhalen hieronder:

Lees hier het verhaal van Rob, docent Maatschappelijke Zorg

 

 


Zwolse Koers

Met de Zwolse Koers zetten we een nieuwe koers in als mbo-instellingen en werkveld samen. We bouwen aan een duurzame samenwerking tussen de onderwijsinstellingen én het regionale werkveld. Onderwijs en opleiden zullen we veel meer als gezamenlijke opdracht zien, waarbij we zowel het opleiden van starters áls de bij- en nascholing van professionals voor ogen houden. Lees hier meer over de Zwolse Koers.


Innovatiecluster Kind en Educatie

Het innovatiecluster Kind en Educatie is een project waarin de Zwolse onderwijsinstellingen op mbo en hbo samen met praktijkorganisaties met elkaar optrekken rondom interprofessioneel samenwerken. Lees hier meer over het Innovatiecluster en onze samenwerking


Zwolse 8

In de regio Zwolle zijn zo’n veertigduizend talentvolle en ondernemende studenten. Ze studeren op een van de acht mbo- en hbo-instellingen in Zwolle. Deze acht scholen vormen samen de Zwolse8. Er zijn hier ook nog eens zevenduizend medewerkers in dienst. Lees hier meer over de Zwolse 8

 


New Jobs

Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs ook in de toekomst het belang van de studenten en de regio Zwolle dient, introduceert de Zwolse8 - in samenwerking met bestuurders, instellingen en het bedrijfsleven - New Jobs.

Onder deze naam willen we de regio Zwolle nadrukkelijker positioneren en gaan we onze onderwijsinstellingen en studenten nóg nadrukkelijker voorbereiden op een toekomst in een veranderende samenleving. Een toekomst waarin een aantal traditionele beroepen is verdwenen en continu nieuwe beroepen ontstaan.


Leonardus Stichting

Jaarlijks gaan we met studenten Verpleegkunde en Verzorgenden naar het klooster voor persoonlijke vorming. Bij het project Nieuw Sion werken we aan persoonstonwikkeling door middel van het aanhouden van de gebedstijden van het klooster, sportieve activiteiten, gesprekken en oefeningen onder leiding van professionals.

Door de gebedstijd neem je tijd voor jezelf en treedt er verstilling op, die de studenten als heel positief ervaren, in de drukte van hun dagelijkse leven. zo werken we ook aan identiteitsvorming deze dagen.

Doordat studenten 2 dagen in het kloosterleven verblijven, kunnen ze echt afstand nemen van hun dagelijkse leven en wordt de tijd er anders ervaren.

 

De kloosterdagen is een samenwerking tussen

en 

Samen