Landstede Groep

Bedrijven en ondernemers

Brengt werkveld en student samen

Alle opleidingen van mbo Menso Alting combineren de opleiding met leren in de praktijk. Mooi dat studenten beroepspraktijkvorming kunnen opdoen en zo alvast zich optimaal kunnen voorbereiden voor een vervolgopleiding of het werkveld. 

Organisaties kunnen zich aanmelden voor:

1. BPV 
De term BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming, ook wel stage genoemd. Mocht u zich als organisatie hiervoor willen aanmelden of de mogelijkheden inventariseren kunt u een mail sturen aan info@mensoalting.net

Digitaal ondertekenen overeenkomst met student

Voor het ondertekenen van de BPV-overeenkomst (Beroepspraktijkvorming/Stage) maken wij gebruik van digitaal ondertekenen. 
Klik hier voor de uitgebreidere uitleg digitaal ondertekenen.

2. Projectbureau
Via het projectbureau kunt u kortdurende projecten of evenementen laten organiseren waarbij we samen inventariseren welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen om uw project te laten slagen. 

Bent u ondernemer of heeft uw organisatie een specifieke vraag waar studenten een bijdrage aan kunnen leveren? Dan bent u bij het Projectbureau op de juiste plek. We hebben al meerdere studenten en ondernemers en bedrijven aan elkaar gekoppeld. Bent u de volgende?

Voorbeelden
Onze studenten kunnen u ondersteunen bij het organiseren van uw evenement in de regio, boodschappen doen met uw cliënten of kinderopvang regelen tijdens uw Open Huis. U kunt het zo gek niet bedenken, bij veel initiatieven of hulpvragen, kunnen studenten een belangrijke rol vervullen.

Match?
Vragen staat vrij! Wij beoordelen of uw vraag aansluit bij het leerproces van onze studenten. Zo ja, dan is er een match!

Mooie samenwerking
We zien een samenwerking als een mooi leerproces voor de student en tegelijk helpen we u ermee.

Meer weten?

Is uw interesse gewekt? Plaats alvast uw opdracht door op een van deze opleidingsrichtingen te klikken

Projectbureau Menso Alting Zwolle
Fenny Aalbers
E: projectbureau@mensoalting.net
T: 088-850 87 75