Landstede Groep

Internationalisering

Steeds meer studenten verleggen hun grenzen

Op Curaçao onderwijservaring opdoen, in een winkel in Spanje werken of voor ouderen zorgen in Australië. Steeds meer studenten van mbo Menso Alting trekken de wereld in tijdens hun stage. ‘Leren in een andere cultuur is leerzaam en biedt nieuwe inzichten’, zeggen coördinator Internationalisering Jeanine Horinga en stagebegeleider en coach Rob Teekens.

Internationalisering heeft gedurende de afgelopen vijftien jaar steeds meer aandacht gekregen op mbo Menso Alting. ‘Corona zorgde voor een kink in de kabel, maar nu zijn de mogelijkheden er weer. Die worden gegrepen door studenten, want wie weet hoe het leven er over vijf jaar uitziet?’ zegt Jeanine. 

Persoonlijke groei
Mbo Menso Alting stimuleert buitenlandstages. ‘We leiden onze studenten op voor een beroep’, zegt Jeanine. ‘Maar hoe tof is het als ze ook iets meekrijgen van hun beroep in een heel andere context. Los van alles je weg moeten vinden, doet veel met je zelfvertrouwen en persoonlijke groei, dat is zo leuk om te zien!’ ‘Het heeft echt impact op de visie van studenten, hun kijk op het leven’, beaamt Rob. ‘We hebben zelfs studenten gehad die na hun afstuderen weer teruggegaan zijn naar de plek waar ze stage hebben gelopen. Zo wonen en werken er momenteel drie oud-studenten in Oeganda.’

Netwerk
De school heeft een groot netwerk met vaste stageadressen, zoals op Curaçao, in Ierland, op Malta en in Spanje. Mbo Menso Alting participeert in een uniek samenwerkingsproject tussen mbo’s in verschillende landen. ‘Partnerscholen organiseren regelmatig projectweken.’ ‘In andere landen is de beroepscultuur 
vaak heel anders’, vertelt Rob. ‘In Zweden heb je bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg één-op-één begeleiding. In Australië is de zorg heel hiërarchisch gestructureerd. En in Griekenland is het werktempo 
heel anders dan in Nederland. Het verbreedt je kijk op het beroep.’

Voor iedereen
‘Wij vinden het belangrijk dat iedere student kennis maakt met andere culturen’, zegt Jeanine. ‘Ook de 
studenten die niet naar het buitenland gaan. Dat doen we met keuzedelen Internationaal, een lessenserie over culturele verschillen. Ook hebben we het plan om virtuele uitwisselingen online te organiseren. We hopen dat we hiermee op mbo Menso Alting een zaadje planten waar de studenten hun hele leven wat aan hebben.