Landstede Groep

Extra begeleiding

Nadat je je hebt aangemeld nodigen we je uit voor een gesprek en bekijken we samen of de door jou gekozen opleiding goed bij je past. We kijken naar wat jij nodig hebt om succesvol jouw mbo-studie te volgen en met een diploma af te ronden. Zo heb je bij de opleiding waar je wordt toegelaten misschien extra begeleiding of extra ondersteuning nodig. Dit kan zijn op leergebied maar ook bijvoorbeeld in verband met een fysieke handicap of bij gedragsproblemen. Tijdens het gesprek bespreken we je eigen schoolervaringen en het advies van je vorige opleiding. Soms wordt er een tweede gesprek gepland om hier nog beter met elkaar naar te kijken.

Extra begeleiding

Als we het eens zijn over een passende opleiding word je toegelaten en krijg je een loopbaancoach. Je werkt zelf actief en serieus aan je eigen loopbaanontwikkeling. Je loopbaancoach begeleidt je bij de voortgang van je studie en je persoonlijke ontwikkeling. Samen met de loopbaancoach volg je jouw individueel leerplan (ILP). Wanneer je extra begeleiding of extra ondersteuning nodig hebt dan bespreek je dat met je coach. Je maakt afspraken over wat je nodig hebt om je studie succesvol te vervolgen en af te ronden. In de coachgesprekken zal je studievoortgang regelmatig worden besproken. We sluiten hierbij zo goed mogelijk aan bij jouw talenten, mogelijkheden en uitdagingen.

Extra begeleiding
Extra begeleiding wordt gegeven door je loopbaancoach en/of bij het POWERpoint op de locatie (036B) waar je je opleiding volgt. Je spreekt samen met je loopbaancoach af welke extra begeleiding je nodig hebt en in welke periode dat gaat gebeuren. Deze afspraak is bindend, dat wil zeggen dat je die extra begeleiding ook echt volgt.

Extra begeleiding vindt plaats op het gebied van:
• Studievaardigheden 
• Beroepsvaardigheden (ook richting BPV/stage)
• Sociale vaardigheden
• Taal en rekenen
• Loopbaanbegeleiding

Extra ondersteuning
Het is ook mogelijk dat je extra ondersteuning nodig hebt. Extra ondersteuning vindt plaats op de locatie waar je je opleiding volgt en/of vanuit het Expertisecentrum Student Advies & Begeleiding (SAB). Bij SAB werken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen die, als dat nodig is en in overleg met jou, ook contact opnemen met de Jeugdhulpverlening. 
Wat er nodig is is afhankelijk van je vraag. Je spreekt samen met je coach en een studentadviseur af van welke extra ondersteuning je gebruik maakt en in welke periode dat gaat gebeuren. Ook hier geldt afspraak is afspraak.

Extra ondersteuning vindt plaats op de volgende gebieden:
• Leren en gedrag
• Loopbaanadvies
• Psychosociaal

Extra begeleiding en/of ondersteuning wordt individueel of in groepsverband gegeven. Indien nodig wordt extra ondersteuning vastgelegd in een Ondersteuningsplan. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen. Daarna wordt het ook vastgelegd in een bijlage bij de Onderwijsovereenkomst (OOK). Ook je ouder(s)/verzorger(s) en docenten worden, indien nodig, betrokken bij de afstemming over jouw extra begeleiding of ondersteuning.

We kijken regelmatig of de extra begeleiding en/of ondersteuning nog passend of nodig is. Het kan immers zijn dat je aan het begin van je studie wat meer  begeleiding nodig hebt, maar later minder. Zo biedt mbo Menso Alting steeds onderwijs op maat.

Vanuit het Maatje-op-Maat project worden ook studenten begeleid.