Landstede Groep

Aannamebeleid

Nadat je je voor een opleiding bij mbo Menso Alting hebt aangemeld, ontvang je een uitnodiging voor een plaatsingsgesprek. Dit gesprek is bij elke opleiding een verplichte intake-activiteit. Jij wilt ons immers leren kennen, en wij jou! In de uitnodiging staat wanneer en waar je wordt verwacht, hoe je je kunt voorbereiden en wat je meeneemt naar dit gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met jou of de opleiding die je wilt doen, ook het beste bij je past. Naast dit gesprek organiseren sommige opleidingen nog andere intake-activiteiten. Bijvoorbeeld een intakedag met allerlei activiteiten, of ze vragen je een dagje mee te lopen. Het is belangrijk dat je aan deze activiteiten meedoet, want zo kun je een opleiding beter leren kennen, en weet je beter waarvoor je kiest. Weet je nog niet precies wat je wilt en wil je je eerst beter oriënteren, vraag dan een studiekeuzeadvies aan.

Een passende opleiding
Nadat je het Plaatsingsgesprek hebt gevoerd en aan de verdere intake-activiteiten hebt meegedaan ontvang je een brief/e-mail van de opleiding. Hierin staat dat je geplaatst wordt, of dat we denken dat een andere opleiding beter bij jou past. Dan adviseren we je je verder te oriënteren, samen met een loopbaanadviseur van Studie- en Loopbaanoriëntatie (SLO). In een enkel geval kan de opleiding je niet plaatsen. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat je niet voldoet aan de toelatingseisen (of dat de gekozen opleiding al vol is, maar bij mbo Menso Alting hebben we geen numerus fixus opleidingen). Dit is dan al tijdens het Plaatsingsgesprek met jou besproken. Ook dan zoeken we samen met jou naar andere mogelijkheden.

Het aannamebeleid bij mbo Menso Alting is vastgesteld met een uitgebreid document: Document Aannamebeleid