Dit zijn wij

We geloven in ontwikkeling en dat geloof geeft betekenis aan ons dagelijks leven en werk en leert ons dat ieder mens waardevol is en recht heeft op respect. Daarom stimuleren we onze studenten om te ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze van betekenis kunnen zijn. Onze kernwaarden hierbij zijn: Persoonlijk, Betrokken en Gepassioneerd. We dagen onze studenten daarbij uit om het beste uit zichzelf te halen.

Missie Menso Alting

Wat zijn we

Mbo Menso Alting Zwolle is een kleinschalig mbo met opleidingen in de sectoren Zorg & Welzijn, Onderwijs & Opvoeding, Dienstverlening, Handel & Commercie en Office & Management.

Wat doen we

Studenten bij mbo Menso Alting worden gevormd en opgeleid tot zelfbewuste persoonlijkheden en professionals die hun omgeving in beweging zetten.

Visie mbo Menso Alting

Bij mbo Menso Alting is het christelijk geloof onze drijfveer. Het geeft ons dagelijks leven en werk betekenis en leert ons dat ieder mens waardevol is en recht heeft op respect. Daarom stimuleren we studenten om te ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze van betekenis kunnen zijn. Onze kernwaarden hierbij zijn: Persoonlijk, Betrokken en Gepassioneerd.

mbo Menso Alting wil wat betreft de christelijke identiteit een school zijn waar:

  • Studenten hun vragen kunnen of leren stellen ten aanzien van het christelijk geloof
  • Medewerkers levende richtingwijzers zijn om studenten te wijzen op het volgen van Jezus
  • Studenten kennismaken met de waarden en inhoud van het christelijk geloof en wat dit kan betekenen voor hun houding en de keuzes die ze maken binnen het beroep en de maatschappij

Wat wij geloven

 Wij geloven in een drie-enige God, zoals verwoordt in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dit is wat we geloven op grond van de Bijbel, Gods goede boodschap voor de wereld. Wij kennen God ook door om ons heen te kijken naar Zijn schepping. In de ordening, de complexiteit en het oneindig universum zien we elke dag Zijn hand. Dit geloof is de basis van ons leven: het inspireert ons denken, zet ons aan tot handelen en geeft richting aan ons spreken. Het vormt ook het uitgangspunt voor onze pedagogische en onderwijskundige visie.

Wat wij beloven 

Wij beloven dat we studenten ruimte geven en hen stimuleren om na te denken over levensvragen en de betekenis van het christelijk geloof hierin. We vertellen ze over God die hen kent, waarbij de Bijbel richtinggevend is. We onderwijzen ze in de betekenis van het christelijk geloof. Dit geloof bepaalt onze visie op de mens en de wereld. Het werkt door in onze omgang met studenten en collega’s, in het onderwijs, in ons gedrag en in de inhoud van het onderwijs.

Wij beloven dat we studenten de richting willen wijzen in het volgen van Jezus en met hen meelopen zodat we ze, waar nodig, ondersteunen in keuzes die ze maken. Op het mbo Menso Alting confronteren, stimuleren en motiveren we, zodat de student weet waar hij voor staat en waar hij voor gaat.

Wat ons drijft

 Geloof:          
Wij zijn overtuigd van de mogelijkheden die God aan een ieder geeft. Wij zoeken samen met de student naar zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Daarbij geloven we dat we alleen iets aan de ander kunnen geven als we het zelf eerst van God ontvangen.

Relatie:         
Wij werken op basis van relatie. De opleiding is de verantwoordelijkheid van de student, maar het is evengoed onze verantwoordelijkheid. We zien de student als partner en we willen graag met de student zoeken naar hoe hij/ zij zich het beste kan ontplooien.

Passie :        
Wij hebben passie voor mensen en voor de beroepspraktijk. Het werkveld kennen we door en door en we voelen een grote verantwoordelijkheid om gedreven en bekwame professionals af te leveren.

Aannamebeleid

We vinden het belangrijk dat medewerkers kunnen verwoorden welke betekenis het christelijk geloof heeft in hun leven en dat medewerkers in staat zijn dat uit te dragen richting de studenten. Deze invulling overstijgt kerkmuren. Over de inhoud van het geloof en de identiteit van onze organisatie vindt tijdens de sollicitatieprocedure het gesprek plaats.

lees hier ons volledige identiteitsdocument