Landstede Groep

Geloven

Bij mbo Menso Alting is het christelijk geloof onze drijfveer. Het geeft ons dagelijks leven en werk betekenis en leert ons dat ieder mens waardevol is en recht heeft op respect. Daarom stimuleren we studenten om te ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze van betekenis kunnen zijn. Onze kernwaarden hierbij zijn: Persoonlijk, Betrokken en Gepassioneerd.

mbo Menso Alting wil wat betreft de christelijke identiteit een school zijn waar:

  • Studenten hun vragen kunnen of leren stellen ten aanzien van het christelijk geloof
  • Medewerkers levende richtingwijzers zijn om studenten te wijzen op het volgen van Jezus
  • Studenten kennismaken met de waarden en inhoud van het christelijk geloof en wat dit kan betekenen voor hun houding en de keuzes die ze maken binnen het beroep en de maatschappij

Rogier van de Vrugt: ‘Samen geloven in ontwikkeling. Daar draait het om’

Wat maakt studenten van mbo Menso Alting bovengemiddeld tevreden zijn over hun school? Wat maakt dat de school steeds weer een goede voedingsbodem blijkt voor ontwikkeling, zowel op het gebied van vakvaardigheden en als mens? ‘Geloof’, zegt docent en coach Rogier van de Vrugt. ‘Samen geloven in ontwikkeling. Daar draait het om bij ons op school. Ik geloof dat onze studenten tot heel veel in staat zijn. Daar heb ik echt vertrouwen in.’
Studenten op mbo Menso Alting leren reflecteren, bewuste keuzes te maken, inzicht te krijgen in hun doen en laten en hun bevindingen goed te verwoorden. Dat gaat niet onopgemerkt aan hun omgeving voorbij. ‘Een vader constateerde dat zijn dochter hier in één jaar tijd meer was veranderd dan in vier jaar middelbare school’, vertelt Rogier.

Ik ervaar zelf een grote persoonlijke betrokkenheid bij ons op school. Iedereen kent elkaar en voelt zich gekend. Studenten die zelf bezig zijn met het geloof en hun levensvisie, herkennen dat in de docenten, waardoor er een soort van verbinding ontstaat. Ik denk dat dat het is. Er is een sfeer van erkenning, herkenning, veiligheid en vertrouwen.’


Rogier biedt ruimte maar geen oplossingen

Uiten en delen
Vanuit zijn geloof neemt Rogier zijn passie mee. ‘Het bepaalt de manier waarop ik naar mijn studenten kijk en ze aanspreek, of ze zelf nu gelovig zijn of niet. Ik nodig ze uit om te praten over dingen in het leven waar ze tegenaan lopen.’ Het gaat om durven uiten en delen. ‘Kijk, als ik wil dat studenten open zijn, dat ze zich kwetsbaar opstellen, moet ik dat zelf ook doen.

Lastige vragen
Gesprekken over levensvraagstukken kunnen spontaan ontstaan, tijdens elke les of in coachgesprekken. ‘Ik vind het veel waardevoller dat zulke gesprekken spontaan vanuit een student ontstaan, dan dat ze voorgeprogrammeerd worden in de les.’ Rogier biedt ruimte, geen oplossingen.