Landstede Groep

Geloven

Onze christelijke identiteit

Bij mbo Menso Alting is het christelijk geloof onze drijfveer. Het geeft ons dagelijks leven en werk betekenis en leert ons dat ieder mens waardevol is en recht heeft op respect. Daarom stimuleren we studenten om te ontdekken wie ze zijn en op welke manier ze van betekenis kunnen zijn. Onze kernwaarden hierbij zijn: Persoonlijk, Betrokken en Gepassioneerd.

mbo Menso Alting wil wat betreft de christelijke identiteit een school zijn waar:

  • Studenten hun vragen kunnen leren stellen ten aanzien van het christelijk geloof
  • Medewerkers richtingwijzers zijn om studenten te wijzen op het volgen van Jezus
  • Studenten kennismaken met de waarden en inhoud van het christelijk geloof en wat dit kan betekenen voor hun houding en de keuzes die ze maken binnen het beroep en de maatschappij

Lichtdrager zijn - spoken word

Spoken word van onze student Sophie wat mooi verwoordt wat je mag uitdragen in het leven waar mbo Menso Alting ook voor staat!

Het lichtje zijn

Het lichtje zijn dwars door iemands pijn
Dwars door het donkere leven
Dwars door alles wat ons is gegeven
Maar waarom mogen wij lichtdragers zijn?

Het licht geeft je zicht
Op wat je zou kunnen zien en voelen
Het geeft je zicht op waar je in het donker niet op kan doelen
Het licht laat je helen, het laat je stralen als de zon
Door een lichtje zijn laat je iets zien van De Bron.

De Bron van het licht, het leven en van hoop
De Bron die ons belooft, een geliefd levensloop
De Bron met de naam Wonderbare Raadsman, Sterkte God
Maar ook YHWH, Adonai,
Abba Vader, Want dat is Hij.

De Here Jezus zegt het zelf:
‘’Ik ben het licht voor de wereld, Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
Door een lichtje te zijn, delen wij als getuigenis
Getuigenis van het verhaal van een klein kindje in t kribbe tot man veroordeeld aan het kruis.  
Door een lichtje te zijn delen wij op aarde iets van het vaderlijk hemels huis.
Door een lichtje te zijn geven wij Gods hoop en toekomstperspectief door
Aan hen die lopen op het donkere levensspoor

Het licht deel je uit door er simpel weg gewoon te zijn
Licht stop je niet achter een donker gordijn, in een vat of onder een bed
Licht deel je uit, soms is dat gewoon door een simpel gebed
Door een luisterend oor of een warme knuffel om iemand heen
Licht laat je beter voelen, iets minder alleen

Het lichtje zijn.
Het is voor onszelf niet altijd fijn
Maar wij mogen lichtdragers zijn
omdat God het van ons vraagt, ons uitdaagt
om Hem te delen met hen in deze donkere tijd
Omdat wij weten dat God zijn hand uitstrekt naar eenieder die lijdt

Wij mogen lichtdragers zijn, het maakt niet uit hoe jong of hoe oud
Wij mogen lichtdragers zijn, ook al doen we soms dingen fout
Wij mogen lichtdragers zijn, want wij weten dat God van eenieder houdt
Wij mogen lichtdragers zijn,
Op werk, school, of in de trein
Door een compliment, een gesprek of een lach
Wij mogen Gods licht uitdelen, elke dag!

Wil jij een lichtdrager zijn?

Sophie

Sophie van Dam, 2022


Samen geloven in ontwikkeling

Rogier van de Vrugt: ‘Samen geloven in ontwikkeling. Daar draait het om’

Wat maakt studenten van mbo Menso Alting bovengemiddeld tevreden zijn over hun school? Wat maakt dat de school steeds weer een goede voedingsbodem blijkt voor ontwikkeling, zowel op het gebied van vakvaardigheden en als mens? ‘Geloof’, zegt docent en coach Rogier van de Vrugt. ‘Samen geloven in ontwikkeling. Daar draait het om bij ons op school. Ik geloof dat onze studenten tot heel veel in staat zijn. Daar heb ik echt vertrouwen in.’
Studenten op mbo Menso Alting leren reflecteren, bewuste keuzes te maken, inzicht te krijgen in hun doen en laten en hun bevindingen goed te verwoorden. Dat gaat niet onopgemerkt aan hun omgeving voorbij. ‘Een vader constateerde dat zijn dochter hier in één jaar tijd meer was veranderd dan in vier jaar middelbare school’, vertelt Rogier.

Ik ervaar zelf een grote persoonlijke betrokkenheid bij ons op school. Iedereen kent elkaar en voelt zich gekend. Studenten die zelf bezig zijn met het geloof en hun levensvisie, herkennen dat in de docenten, waardoor er een soort van verbinding ontstaat. Ik denk dat dat het is. Er is een sfeer van erkenning, herkenning, veiligheid en vertrouwen.’


Rogier biedt ruimte maar geen oplossingen

Uiten en delen
Vanuit zijn geloof neemt Rogier zijn passie mee. ‘Het bepaalt de manier waarop ik naar mijn studenten kijk en ze aanspreek, of ze zelf nu gelovig zijn of niet. Ik nodig ze uit om te praten over dingen in het leven waar ze tegenaan lopen.’ Het gaat om durven uiten en delen. ‘Kijk, als ik wil dat studenten open zijn, dat ze zich kwetsbaar opstellen, moet ik dat zelf ook doen.

Lastige vragen
Gesprekken over levensvraagstukken kunnen spontaan ontstaan, tijdens elke les of in coachgesprekken. ‘Ik vind het veel waardevoller dat zulke gesprekken spontaan vanuit een student ontstaan, dan dat ze voorgeprogrammeerd worden in de les.’ Rogier biedt ruimte, geen oplossingen.