Landstede Groep

Doorlopende Leerroute Nuborgh mbo Menso Alting

08 augustus 2022

Mbo Menso Alting heeft in samenwerking met het Nuborgh in Elburg een doorlopende leerroute ontwikkeld waardoor jongeren vanaf het nieuwe schooljaar tegelijk vmbo én mbo volgen. Daarvoor is het niet meer nodig om eerst de vmbo-examens te halen. Bovendien zitten leerlingen van verschillende opleidingen, van ‘zorg’ tot ‘techniek’, bij elkaar in de groep. “Deze vorm van de zogenoemde doorlopende leerroute is nog uniek in de onderwijswereld. Na een aantal succesvolle pilots, omarmen wij die vanaf nu als het ‘nieuwe normaal’”, zegt Theo Rietkerk, voorzitter College van Bestuur van de Landstede Groep. mbo Menso Alting is onderdeel van de Landstede Groep.

“Jongeren werken in hun eigen tempo, met hun interesses en talenten toe naar het niveau startkwalificatie, mbo-2. Dat werkt erg stimulerend, de reacties van zowel de jongeren als hun ouders zijn heel positief. En het feit dat minder jongeren uitvallen, bevestigt dit nog eens”, licht Rietkerk toe. “Ik ben er trots op dat we de doorlopende leerroute in de breedte van ons opleidingspalet gaan inbedden. Het fenomeen doorlopende leerroute is op zich niet nieuw, maar dat betreft dan een route van bijvoorbeeld vmbo-horeca naar mbo-horeca.”

Jongeren leren van elkaar
Bij mbo Menso Alting volgen de jongeren veel stages op verschillende vlakken, zodat ze kunnen uitvinden wat goed bij hen past. Gerdien Martens, projectleider Doorlopende Leerroute. “Ze werken en leren vanaf leerjaar 3 vmbo vanuit verschillende richtingen in één groep en voeren gezamenlijk opdrachten uit. Zo volgen ze én hun eigen persoonlijke route, én leren ze van en met elkaar. Je kunt bijvoorbeeld starten in de zorg en uitkomen bij groen.” Ook hoeven leerlingen op deze manier geen overstap meer te maken van het vmbo naar het mbo. De docenten werken in een gemeenschappelijk team, waardoor leerlingen tijdens de hele leerroute te maken krijgen met vertrouwde gezichten.

Persoonlijke hulp
Student Noa Weideman greep de mogelijke overstap aan in haar eigen leerroute: “Ik ben begonnen op het vmbo met Zorg en Welzijn, richting Kind. Maar ik heb er uiteindelijk toch voor gekozen om richting Verkoop te gaan, omdat me dat interessanter leek. Het was heel fijn dat deze optie er was,  en ik vond het vooral fijn dat ik van mijn coach de persoonlijke hulp kreeg die ik nodig had.”

Kans op een baan
mbo Menso Alting, maar ook Landstede MBO dat onder de Landstede Groep valt, geven zo samen met het regionale en lokale bedrijfsleven invulling aan het onderwijs. Dorien Nanninga, docent: “Op 44 vestigingen in diverse dorpen en steden in de regio leiden we jongeren op. Daarbij coachen we de jongeren persoonlijk en laten ze starten met een stage als ze daar zelf aan toe zijn. Samen met het regionale werkgeversservicepunt kijken we naar passende arbeidsplekken. Omdat de jongeren vaak in kwetsbare posities verkeren, vinden we het belangrijk dat ze in hun eigen, veilige omgeving een kans krijgen op een baan.”

 “Veel energie in beroepsonderwijs”
Jacqueline Kerkhoffs, voorzitter Sterk Beroepsonderwijs: “Er zit veel energie in het beroepsonderwijs. Dit is een goed voorbeeld; de doorlopende leerroutes van Landstede Groep laten zien dat regionale samenwerkingen echt leiden tot gelijke kansen voor jongeren.”  

Omdat beelden meer zeggen dan woorden hieronder onze film over de doorlopende leerroute op het Nuborgh College in samenwerking met mbo Menso Alting: