Ouders/Verzorgers

Jongvolwassenen leren steeds meer eigen keuzes te maken en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor beslissingen die ze nemen. Bij mbo Menso Alting begeleiden en stimuleren we onze studenten in deze ontwikkeling. Zo kunnen we ze mede naast ouders of verzorgers voorbereiden op een zelfstandig leven. We vinden het belangrijk u te informeren over ons mbo en onze werkwijze, zodat u zo betrokken kunt zijn bij het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind en weet u wat u kunt verwachten van onze school

Individuele ontwikkeling

De individuele ontwikkeling van de student staat centraal bij mbo Menso Alting. Bij iedere student kijken we wat er nodig is bij het volgen van de opleiding. Wat er nodig is verschilt per student, daarom houden we de lijntjes kort en zijn er regelmatig een-op-een gesprekken met de studenten. Uiteraard voldoen we ook aan de kwaliteitseisen van de overheid.

Persoonlijke loopbaancoach

Iedere student bij Menso Alting krijgt een persoonlijke loopbaancoach toegewezen. Deze coach begeleidt de student bij de voortgang van de studie, de persoonlijke ontwikkeling en is het eerste aanspreekpunt omtrent de studie (ook voor ouders). 

Vaardigheden en kennis

Regelmatig toetsen we de vaardigheden en kennis van de studenten. Op het mbo zijn er twee soorten toetsen: Kwalificerende examinering (summatieve toetsing) en Ontwikkelingsgerichte toetsen (formatieve toetsing).

Kwalificerende examinering
Met de kwalificerende examinering stimuleren we, als voorbereiding op het toekomstige werkveld, de zelfstandigheid van de student. Zo verwachten we steeds meer van de student zelf en moet er ook naast de schooluren worden geleerd en gewerkt. Onze studenten krijgen geen huiswerk, maar werken zelfstandig volgens gemaakte werkafspraken, prestaties, opdrachten en bewijzen. Dat noemen we summatieve toetsing. Uiterlijk na tien schooldagen maken we de resultaten van deze toetsen bekend.

Ontwikkelingsgerichte toetsen
De ontwikkelingsgerichte toetsen geven inzicht in de ontwikkeling van de student. Hierdoor wordt duidelijk op welk gebied uw kind zich nog verder kan ontwikkelen. Deze toetsen moeten worden geleerd en de loopbaancoach bespreekt de resultaten en ontwikkelingskansen met de student. 

Studieadvies

Soms krijgt een student het advies om een jaar over te doen. Wie niet kan meekomen tijdens een studie, kan studieadvies krijgen. Er worden heldere afspraken gemaakt met de student over bijvoorbeeld eventuele ondersteuning en planning voor de studie. Lukt het de student niet om aan de gemaakte afspraken te voldoen? Dan kan dit leiden tot een negatief studieadvies of zelfs beëindiging van de betreffende opleiding. Voor deze studenten zijn er regels opgesteld met betrekking tot de opleidingskosten, de onderwijsovereenkomst en de daarbij behorende bepalingen.

Identiteit

Onze school heeft een overtuigd christelijke identiteit. We weten dat we afhankelijk zijn van God. Ook in het onderwijs zijn we voortdurend op zoek naar wat het christelijk geloof en de christelijke waarden voor ons betekenen, binnen de beroepspraktijk en in de maatschappij. 

Schooltijden

Ieder cursusjaar bestaat uit vier lesblokken, het lesrooster wisselt per lesblok. Doorgaans wordt het lesrooster een week voorafgaand aan het nieuwe lesblok aan onze studenten bekendgemaakt. De eerste les begint om 9.00 uur, de laatste les eindigt uiterlijk om 17.00 uur. Roosterwijzigingen zijn niet te voorkomen, maar proberen we wel te beperken. Als er toch sprake is van lesuitval, dan communiceren we dat zo vroeg mogelijk. Studenten zijn verplicht alle schoolactiviteiten bij te wonen, daarvoor is ook getekend in de onderwijsovereenkomst.

Verlof en leerplicht

Wilt u meer weten over verlof en leerplicht? Hier vindt u regels omtrent schoolverlof, de regionale regels staan op deze website.

Eigen verantwoordelijkheid

In principe bespreken we onderwijszaken altijd met de student en spreken we studenten aan op het nemen van zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. 

Is uw kind nog geen 18 jaar, dan ondertekent een van de ouders of verzorgers de officiële overeenkomsten. Studenten van 18 jaar of ouder zijn volgens de Nederlandse wetegeving meerderjarig en dus verantwoordelijk voor eigen handelen. Alleen bij uitdrukkelijke toestemming van de meerderjarige student, verstrekken we persoonlijke informatie aan de ouders of verzorgers. Als het wenselijk is, betrekken we ouders bij de studieontwikkeling van hun kind.

Vragen?

Administratieve vragen omtrent inschrijving, etc. kunt u stellen bij de studentenadministratie. Zij verwijzen u door als het nodig is. Heeft u vragen omtrent het onderwijs van uw kind? U kunt dan terecht bij de loopbaancoach van uw kind.

Opleidingsinformatie

Studeren kost geld. Als je 18 jaar of ouder bent, betaal je lesgeld en bijkomende studiekosten. Je betaalt lesgeld voor het volgen van de lessen en het afleggen van de examens. Daarnaast zijn er bijkomende studiekosten voor excursies, boeken, materialen, digitale methodes en andere onderwijsbenodigdheden.

Studiefinanciering

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een voltijdopleiding in het mbo? Goed nieuws, want dan kun je studiefinanciering aanvragen! Vraag dit drie maanden, of in ieder geval een maand, voor de start van je studie aan. Word je binnenkort 18 jaar? Ook dan is het aan te raden vroegtijdig studiefinanciering aan te vragen. Doe je dit later, dan loop je studiefinanciering mis.

Extra begeleiding

Heb je hiernaast extra begeleiding nodig? Dat kan! Je loopbaancoach kijkt samen met jou wat je nodig hebt.

 

Schoolvakanties