Landstede Groep

Wat kost een mbo-opleiding?

Het volgen van een mbo-opleiding in Nederland kost geld. Bijvoorbeeld les- of cursusgeld, maar ook bijkomende kosten. Het les- of cursusgeld is voor iedereen gelijk, maar de bijkomende kosten verschillen per opleiding (dit is afhankelijk van het aantal boeken/licenties per opleiding). Hoe zit het met de kosten? Wat krijg je vergoed van de overheid, wat kun je van ons verwachten?  Heb je zorgen over hoe je alles moet betalen? Ook dan zijn er mogelijkheden.

Opleidingskosten 

De student:

 • Betaalt lesgeld of cursus geld.
 • Zorgt voor eigen onderwijs benodigdheden (pen, boeken, licentie software, laptop etc. ) deze zijn in eigendom van student.
 • Mag vrijwillig via school activiteiten – voorzieningen of spullen kopen. Dit gaat via vrijwillige bijdrage (dit is niet nodig om je diploma te halen, maar heeft wel meerwaarde in de opleiding)
 • Kan hulp inschakelen wanneer de onderwijsbenodigdheden of vrijwillige bijdrage niet betaald kunnen worden.

De school:

 • Zorgt dat je toegang hebt voor je lessen, examens die noodzakelijk zijn om de opleiding goed af te ronden.
 • Zorgt dat er duidelijk is welke onderwijsbenodigdheden jij nodig hebt. (dit gaat om (tweedehands) boeken, licenties, software enzovoorts. 

Je hebt vier noemers:

 • Wettelijk les-of cursusgeld
 • Basisuitrusting (hierin voorziet de school, dit betekent dat alles aanwezig is op school om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en de examens. Tafels, stoelen, werkmaterialen, die blijven eigendom van de school. Wifi etc.
 • Onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik, boeken, softwarelicenties en laptop, sportkleding etc.
 • Een (vrijwillige) bijdrage bij deelnemen aan een activiteit, keuzedeel etc. deze keuze is aan de student en kan NOOIT verplicht worden gesteld.

(zie servicedocument schoolkosten)

 


MBOwebshop (boeken, licenties en excursies)

Een overzicht van je leermiddelen kun je vinden op onze website per opleiding. Via de MBOwebshop kun je deze bestellen. Het overzicht voor het nieuwe schooljaar is beschikbaar vanaf 1 augustus. (Let op: prijzen zijn een indicatie, deze kunnen gedurende het schooljaar wijzigen).


Inloggen
Ga naar www.mbowebshop.nl/mensoalting en log in met je inlogcode en wachtwoord van Menso Alting. Als nieuwe student krijg je deze code via je (privé) e-mail adres uiterlijk voor 14 augustus gemaild.

Voor de studenten die al op Menso Alting studeren, zijn de opleidingskosten vanaf 1 augustus zichtbaar in de webshop.

LET OP: controleer na het inloggen goed of je de juiste opleiding en het juiste leerjaar ziet staan. Mocht je tegen onduidelijkheden aanlopen of een specifieke vraag hebben, mail dan naar mbowebshop@mensoalting.net.

Hieronder een korte instructiefilm:

hier in de pdf het overzicht

 


Ongebruikte leermiddelen  

Terugkoopregeling ongebruikte leermiddelen

Het kan soms gebeuren dat je leermiddelen van de verplichte leermiddelenlijst hebt gekocht, die je uiteindelijk tijdens je opleiding niet hebt gebruikt. Je kunt hiervoor in sommige gevallen geld terugkrijgen. Je kunt in aanmerking komen voor de regeling als het artikel aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Het gaat om verplichte leermiddelen die op de leermiddelenlijst staan vermeld;
 • De leermiddelen zijn door de docent niet in het onderwijs gebruikt en de gehele klas heeft het leermiddel niet gebruikt;
 • de leermiddelen nog nieuw en ongebruikt zijn en geen gebruikerssporen vertonen;
 • je de leermiddelen gekocht hebt aan het begin van het schooljaar;
 • je de rekening van de leermiddelen nog hebt.

Aan de hand van deze infographic kun je controleren of je voor de regeling in aanmerking komt. Wil je geld terugvragen? Dan kun je een aanvraagformulier invullen (staat in de infographic). De teamleider van jouw opleiding neemt daarna contact met je op.

 


Lesgeld DUO

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. Je betaalt lesgeld als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt. Je betaalt dit niet aan school, maar aan de Rijksoverheid en dat kan in termijnen.

Je ontvangt bericht via DUO. Het lesgeld voor schooljaar 2023- 2024 voor BOL-studenten is € 1357. Betaling vindt plaats via DUO.

Het cursusgeld voor een BBL-opleiding (werken en meestal 1 dag per week leren) voor schooljaar 2023-2024 bedraagt het wettelijk vastgestelde lesgeld € 270,- voor BBL niveau 2. Voor BBL niveau 3 en 4 is dat € 654,-

Je betaalt geen lesgeld als je op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger bent dan 18 jaar.

Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Klik hier voor de informatie.


Studiefinanciering mbo-studenten  

Voltijd mbo-studenten van 18 jaar of ouder krijgen studiefinanciering. Voor studenten aan een mbo-opleiding op niveau 1 of 2 is de studiefinanciering een gift. Voor niveau 3 en 4 geldt dat de studiefinanciering een prestatiebeurs is.  

Studenten op niveau 3 of 4 die de opleiding niet afronden, moeten de studiefinanciering terugbetalen. De hoogte van de studiefinanciering hangt af van de thuissituatie. DUO stelt elk jaar de hoogte vast. Lees meer over studiefinanciering op de site van DUO.  


Reiskosten mbo-studenten  

Alle mbo’ers kunnen een studenten OV-kaart krijgen, ook als je minderjarig bent. Daarmee kun je gratis reizen met het openbaar vervoer (bus, trein). Het aanvragen van een studenten reisproduct (OV) kan op de site van DUO.nl  


Heb je zorgen over hoe je alles moet betalen?

Ga je een BOL-opleiding volgen en is het voor jou (of voor je ouders/verzorgers) moeilijk om de aanvullende kosten, zoals lesmaterialen, te betalen? Laat ons dit dan weten tijdens je plaatsingsgesprek. Met elkaar maken we dan afspraken over de aanschaf van boeken, een laptop, materialen, voorgeschreven kleding en bijvoorbeeld verplichte excursies.

Er zijn verschillende fondsen die leermiddelen vergoeden wanneer dat voor ouders/verzorgers lastig is. Ook gemeenten hebben hier soms regelingen voor. Kijk hiervoor op de website van de gemeente waar je woont.

Het is belangrijk dat je het hier met ons over hebt, zodat je goed van start kunt gaan in de opleiding van je keuze.

Wanneer je financiële ondersteuning nodig hebt, kun je via email contact opnemen met het mbo Studentenfonds van de Landstede Groep: mbostudentenfonds@landstede.nl