Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Het beroep

In dit vak draait het om mensen. Je moet je goed kunnen inleven in een ander, pas dan kun je de juiste hulp bieden. Een persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen werkt met mensen van jong tot oud die begeleiding nodig hebben bij wonen en zorg. Denk aan dak- en thuislozen, ouderen, (chronisch) zieken of mensen met een verslaving, een psychiatrische stoornis, hersenletsel of justitieel verleden.

Door de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten doen, stimuleer je de zelfredzaamheid. Daarnaast begeleid je bij de financiën, persoonlijke verzorging en huishouding. Je onderhoudt ook contact met de naastbetrokkenen van de cliënt. Je kunt aan het werk op gesloten afdelingen, logeerhuizen, zorgboerderijen en in restaurants waar begeleiding nodig is.

Iets voor jou?

  • Ben je zorgzaam, geduldig en sociaal?
  • Weet je goed te handelen in onverwachte situaties?
  • Help je graag mensen met problemen?

Dan past het beroep persoonlijk begeleider goed bij jou!

De opleiding

Hoe stel je een ondersteuningsplan op voor cliënten? En hoe voer je die uit? In dit beroep wordt methodisch gewerkt, tijdens je opleiding leer je de fijne kneepjes. Ook leer je alles over de verschillende ontwikkelingsfases waarin mensen zitten, zodat je kunt inschatten welke vorm van begeleiding nodig is.

In de hele opleiding werk je veel samen met medestudenten. In de praktijk is dat niet anders: je moet veel samenwerken met collega’s, naastbetrokkenen en andere hulpverleners. Daarnaast oefenen we met rollenspellen in speciaal ingerichte ruimtes. Kortom: je wordt klaargestoomd voor het echte werk.

Ongeveer de helft van de tijd loop je stage, je draait dan ook mee in de onregelmatigheidsdiensten.

Je kunnen inleven
in de ander is een must


BOL

Deze opleiding volg je via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Je gaat dagelijks naar school en je doet praktijkervaring op tijdens je stage bij een erkend leerbedrijf.

Kans op werk

Na je opleiding heb je in de regio Zwolle een bepaalde kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.

Toelatingseisen niveau 4

Je bent toelaatbaar als je beschikt over een van de volgende diploma’s/papieren:

• vmbo (kb, gl, tl)
• overgangsbewijs van havo of vwo klas 3 naar 4
• mbo niveau 2 of 3

Meelopen?

Wil je een dagdeel meelopen bij de opleiding van je keuze?