Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Het beroep

Wil je een baan in een kinderdagverblijf of kindcentrum? Met deze studie kun je werken met baby’s, kinderen en jongeren tot 18 jaar oud.

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker speel je een rol in de opvoeding, verzorging en persoonlijke ontwikkeling van het kind. Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld omdat ouders niet in staat zijn om voor hen te zorgen, vanwege een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Jij maakt een verschil in het leven van deze kinderen of jongeren!

Dit werk doe je in teamverband. Je onderhoudt contact met ouders, verzorgers en andere betrokkenen. Met je diploma kun je ook coördinator of leidinggevende worden.

Iets voor jou?

  • Spreekt de doelgroep (jonge) kinderen of jongeren jou aan?
  • Kun je goed luisteren?
  • Kijk je verder dan het probleem?

Dan voel je je waarschijnlijk als een vis in het water in deze sector.

De opleiding

In deze studie leer je over pedagogiek, samenwerken en leidinggeven. Je werkt veel met projecten. Samen met medestudenten regel je bijvoorbeeld de kinderopvang van een groot evenement of conferentie. Uiteraard word je hierin begeleid door een docent.

Ieder jaar ga je op stage, je krijgt begeleiding van een persoonlijke loopbaancoach. Tijdens je stage leer je de theorie toe te passen in de praktijk. In het laatste jaar kun je stage lopen in het buitenland.

Je kunt tijdens de studie certificaten halen voor bijvoorbeeld EHBO en voor- en vroegschoolse educatie. Dit is een pluspunt voor als je na je opleiding gaat solliciteren!

Een mooie combinatie van pedagogiek,
samenwerken en leidinggeven


BOL

Deze opleiding volg je via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Je gaat dagelijks naar school en je doet praktijkervaring op tijdens je stage bij een erkend leerbedrijf.

Kans op werk

Na je opleiding heb je in de regio Zwolle een bepaalde kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.

Toelatingseisen niveau 4

Je bent toelaatbaar als je beschikt over een van de volgende diploma’s/papieren:

• vmbo (kb, gl, tl)
• overgangsbewijs van havo of vwo klas 3 naar 4
• mbo niveau 2 of 3

Meelopen?

Wil je een dagdeel meelopen bij de opleiding van je keuze?