Landstede Groep

Van betekenis zijn

‘Van betekenis zijn, dat is wat ik de studenten wil leren en zelf voor hen wil zijn. Even dat knipoogje, even die groet. Dat kan op een kleinschalige, betrokken school als mbo Menso Alting.’ Docent Rob Teekens vertelt wat hem beweegt. 

Welke vakken geef je?
‘Ik geef verschillende lessen zoals conflicthantering en communicatie; eigenlijk hebben alle agogische vakken in de loop der jaren wel de revue gepasseerd. De studenten van de studie Maatschappelijke Zorg kunnen onder andere kiezen voor de keuzedelen: ondernemend gedrag, kwaliteit & deskundigheid, digitale vaardigheden en Fit & Gezond. Voor dat laatste keuzedeel ga ik met de studenten naar Park de Wezenlanden tegenover het schoolgebouw, waar we bootcamps en evenementen organiseren. Iedereen kan meedoen, van de mensen met een hoog BMI tot topsporters. Sport heeft mijn passie, ik doe bijvoorbeeld graag mee aan duurlopen.’

 Waarom heb je voor Menso Alting gekozen?
‘Na mijn studie SPH heb ik jarenlang bij een oganisatie voor moeilijk opvoedbare jongeren gewerkt. Op een gegeven moment bevielen de onregelmatige diensten niet meer omdat ik inmiddels zelf een gezin met schoolgaande kinderen had. Ik zag de vacature bij mbo Menso Alting en ik dacht: hé, dat is mooi! De christelijke identiteit sprak me heel erg aan en ik zou vanuit de passie en betrokkenheid die ik nog steeds voor het werkveld voel, kunnen optrekken met jongvolwassenen in een hele mooie levensfase. Het leukst vind ik het om met de studenten in gesprek te gaan, bijvoorbeeld vanuit een pittige casus vanuit het werkveld. Hoe pas je de theorie toe, hoe ga je om met groepsdynamieken, hoe gebruik je conflictstijlen en dergelijke. Ik ben graag vanuit de praktijk bezig met de studenten.’

Wat wil je de studenten meegeven?
‘Ik wil ze leren om van betekenis te zijn voor de ander. Probeer het verschil te maken, hoe klein dan ook. Even die knipoog. Of die vraag: ‘Hoe gaat het met je?’ Het gaat erom je doelgroep te zien. En ik wil de studenten dat bijbrengen door zelf het goede voorbeeld te geven. Practice what you preach. Dus even het contact aangaan, even horen hoe het gaat. We zijn een kleinschalige school, we bieden maatwerk. Het tevredenheidsgehalte bij de studenten is hoog en ik denk dat het komt door onze identiteit en onze gezonde betrokkenheid. We zien elkaar en als team hebben we allemaal hetzelfde voor ogen: het afleveren van mooie, goede en bewust bekwame studenten aan het werkveld en aan de maatschappij.’

Zijn er momenten waarop je denkt: hier doe ik het voor?
‘Voortdurend. Bijvoorbeeld als een student of ouder mij tijdens een diplomering persoonlijk bedankt. Of ik kom een oud-student tegen die nu zelf stagebegeleider is, die nog goed weet wat hij geleerd heeft en met een glimlach en waardering terugkijkt op de tijd bij mbo Menso Alting. Er zijn ook oud studenten van Maatschappelijke Zorg die examens op school willen afnemen. Dit doen ze omdat ze de tijd bij ons zo hebben gewaardeerd en nog steeds betrokken zijn op ons onderwijs. Dat zijn van die gouden momentjes. Weet je, ik ben trots op mbo Menso Alting, op ons werk, op team Maatschappelijke Zorg en op de studenten die we afleveren.’