Pedagogisch medewerker kinderopvang

Het beroep

Als pedagogisch medewerker begeleid je kinderen op een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of in een kindcentrum. Je kunt dus veel kanten op: van het verzorgen van baby’s tot het ondernemen van activiteiten met kinderen.

Pedagogisch medewerker is een verantwoordelijk beroep. Jij zorgt voor een goede sfeer en houdt de ontwikkeling van kinderen in de gaten, je signaleert ook ontwikkelingsachterstanden. Op deze manier lever je een bijdrage aan de opvoeding. Regelmatig heb je contact met ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij het kind. Kwalitatief goede zorg voor de kinderen staat altijd voorop.

Iets voor jou?

  • Houd je van kinderen en kun je goed met ze omgaan?
  • Kun je goed samenwerken met collega’s en professionals?
  • Vind je het leuk om dingen te organiseren voor kinderen?

Dan is het de moeite waard om deze studiekeuze te overwegen!

De opleiding

Tijdens de opleiding leer je hoe je omgaat met kinderen van 0-12 jaar oud. Waar zitten ze in hun ontwikkeling en hoe kun jij hen stimuleren? Het werken met projecten vinden we belangrijk in deze opleiding. Zo worden studenten bijvoorbeeld betrokken bij het organiseren van kinderopvang voor een groot evenement.

Ieder jaar ga je op stage, het laatste jaar kan dit ook in het buitenland. Je hebt een eigen loopbaancoach, die jou begeleidt tijdens het leerproces.

Wil je na je studie direct aan het werk? Of wil je verder studeren? Je kunt zo instromen in een mbo niveau 4-opleiding. Je kunt extra certificaten halen, voor bijvoorbeeld EHBO en voor- en vroegschoolse educatie. Dit is een pluspunt als je na je opleiding gaat solliciteren!

Van het verzorgen van baby’s
tot het ondernemen van activiteiten met kinderen


BOL

Deze opleiding volg je via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Je gaat dagelijks naar school en je doet praktijkervaring op tijdens je stage bij een erkend leerbedrijf.

BBL

Werken en leren combineren? Geen probleem! Deze opleiding kun je namelijk volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Ook veel volwassenen kiezen voor deze manier van leren. Je gaat een dag per week naar school, de overige dagen ben je aan het werk.

  • Lesdag is woensdagmiddag/avond
  • Duur opleiding 1 tot 3 jaar (maatwerktraject afhankelijk van vooropleiding)
  • Voor meer informatie mail naar bbl-oo@mensoalting.net
  • Contract van 20 uur bij een erkend leerbedrijf (conform CAO kinderopvang) ook voor OA, bij contract van minder uren (minimaal 12 uur, conform CAO kinderopvang werkplek BSO) kan het aantal aangevuld worden tot 20 uur met een BPV-plek
  • De student moeten binnen 3 maanden na starten van de opleiding een contract hebben bij een erkend leerbedrijf, maar bij voorkeur aan de start van de opleiding
  • Instroom kan aan het begin van een nieuwe periode (4x per jaar)

Aanmelden

Lijkt dit je een leuke opleiding, klik dan op de oranje balk om je aan te melden. Klik dan op de oranje balk! Wij maken gebruik van CAMBO voor het aanmelden voor je opleiding. Dat gaat heel handig via je DigiD. Heb je die nog niet, vraag die dan eerst aan. Daarnaast kun je bij ons je het hele jaar door aanmelden voor een opleiding, ook al staat dat niet in CAMBO. Wil jij op een ander moment instromen dan daar vermeld staat, neem dan contact met ons op via info@mensoalting.net en dan bekijken we wat er voor jou mogelijk is!

Kans op werk

Na je opleiding heb je in de regio Zwolle een bepaalde kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.

Toelatingseisen niveau 3

Je bent toelaatbaar als je beschikt over een van de volgende diploma’s/papieren:

• vmbo (kb, gl, tl)
• overgangsbewijs van havo of vwo klas 3 naar 4
• mbo niveau 2

Meelopen?

Wil je een dagdeel meelopen bij de opleiding van je keuze?