Pedagogisch medewerker kinderopvang

Het beroep

Als pedagogisch medewerker begeleid je kinderen op een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of in een kindcentrum. Je kunt dus veel kanten op: van het verzorgen van baby’s tot het ondernemen van activiteiten met kinderen.

Pedagogisch medewerker is een verantwoordelijk beroep. Jij zorgt voor een goede sfeer en houdt de ontwikkeling van kinderen in de gaten, je signaleert ook ontwikkelingsachterstanden. Op deze manier lever je een bijdrage aan de opvoeding. Regelmatig heb je contact met ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij het kind. Kwalitatief goede zorg voor de kinderen staat altijd voorop.

Iets voor jou?

  • Houd je van kinderen en kun je goed met ze omgaan?
  • Kun je goed samenwerken met collega’s en professionals?
  • Vind je het leuk om dingen te organiseren voor kinderen?

Dan is het de moeite waard om deze studiekeuze te overwegen!

De opleiding

Tijdens de opleiding leer je hoe je omgaat met kinderen van 0-12 jaar oud. Waar zitten ze in hun ontwikkeling en hoe kun jij hen stimuleren? Het werken met projecten vinden we belangrijk in deze opleiding. Zo worden studenten bijvoorbeeld betrokken bij het organiseren van kinderopvang voor een groot evenement.

Ieder jaar ga je op stage, het laatste jaar kan dit ook in het buitenland. Je hebt een eigen loopbaancoach, die jou begeleidt tijdens het leerproces.

Wil je na je studie direct aan het werk? Of wil je verder studeren? Je kunt zo instromen in een mbo niveau 4-opleiding. Je kunt extra certificaten halen, voor bijvoorbeeld EHBO en voor- en vroegschoolse educatie. Dit is een pluspunt als je na je opleiding gaat solliciteren!

Van het verzorgen van baby’s
tot het ondernemen van activiteiten met kinderen


BOL

Deze opleiding volg je via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Je gaat dagelijks naar school en je doet praktijkervaring op tijdens je stage bij een erkend leerbedrijf.

Kans op werk

Na je opleiding heb je in de regio Zwolle een bepaalde kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.

Toelatingseisen niveau 3

Je bent toelaatbaar als je beschikt over een van de volgende diploma’s/papieren:

• vmbo (kb, gl, tl)
• overgangsbewijs van havo of vwo klas 3 naar 4
• mbo niveau 2

Meelopen?

Wil je een dagdeel meelopen bij de opleiding van je keuze?