Onderwijsassistent

Het beroep

Een onderwijsassistent ondersteunt en assisteert de leerkracht. De taken zijn afwisselend: de ene keer begeleid je bijvoorbeeld een leerling die moeite heeft met een bepaald vak, de andere keer help je bij het lesgeven of het organiseren van een activiteit. Dankzij de onderwijsassistent is er meer persoonlijke aandacht en begeleiding voor de leerling, wat bijdraagt aan een goede ontwikkeling.

Je kunt aan het werk in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Iets voor jou?

• Lijkt het je geweldig om met kinderen of jongeren te werken?
• Help je kinderen graag en ben je oplossingsgericht?
• Geniet je ervan om met anderen samen te werken?

Dan heb je de juiste eigenschappen om onderwijsassistent te worden!

De opleiding

Een onderwijsassistent werkt met kinderen en jongeren van diverse leeftijden en opleidingsniveaus. Tijdens de studie worden de ontwikkelingsfases per leeftijdscategorie behandeld. Hierdoor kun je leerlingen op een goede manier begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling en leerproces. Op school oefen je met lesactiviteiten, want hoe geef je de juiste uitleg?

Je ontwikkelt je gaandeweg tot een professional en krijgt hierin begeleiding van een persoonlijke loopbaancoach. Ieder jaar ga je op stage, het laatste jaar kun je ook kiezen voor een stage in het buitenland.

Wil je na je opleiding doorstuderen? Mogelijkheden in overvloed, kies bijvoorbeeld voor een Associate Degree voor pedagogisch professional, de pabo of een andere docentenopleiding.

Meer persoonlijke aandacht en
begeleiding voor de leerling


BOL

Deze opleiding volg je via de beroepsopleidende leerweg (BOL). Je gaat dagelijks naar school en je doet praktijkervaring op tijdens je stage bij een erkend leerbedrijf. 

Kans op werk

Na je opleiding heb je in de regio Zwolle een bepaalde kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.

Toelatingseisen niveau 4

Je bent toelaatbaar als je beschikt over een van de volgende diploma’s/papieren:

• vmbo (kb, gl, tl)
• overgangsbewijs van havo of vwo klas 3 naar 4
• mbo niveau 2 of 3

Meelopen?

Wil je een dagdeel meelopen bij de opleiding van je keuze?