Het verhaal van Denise en Harjet

‘Op Menso Alting ben je geen nummer’

Christelijke identiteit, kleinschalig onderwijs en persoonlijk contact. Dit zijn de drie pijlers van Menso Alting. Maar hoe is de praktijk? Studenten Harjet en Denise vertellen openhartig over hun beleving.

“Op Menso Alting is er veel aandacht voor het christelijke geloof”, steekt Harjet van wal. “Niet alleen tijdens de dagopening, maar ook in opdrachten en gesprekken met studenten en docenten.” Denise beaamt dit: “We hebben het niet alleen maar over een baan of opleiding, maar ook over persoonlijke dingen als het geloof. Dat vind ik bijzonder.”

Beide studenten vinden het een voordeel dat Menso Alting een kleinschalige school is. Harjet: “Ik ken de docenten en zij kennen mij, dat vind ik heel prettig. Op Menso Alting ben je geen nummer.” Denise is het met haar eens. “Docenten zien mij als persoon en zijn oprecht benieuwd hoe het met me gaat. Zelfs mijn mening doet ertoe: docenten geven feedback, andersom staan ze open voor mijn input.” “Een docent vroeg mijn input voor een projectplan”, vertelt Harjet. “Later zag ik dat ze echt iets had gedaan met mijn suggesties.”

“Wat nog meer kenmerkend is voor Menso Alting is de manier van leren”, zegt Denise. “Enerzijds uitleg krijgen en de theorie en anderzijds zelf onderzoeken en leren. Dit is denk ik wel uniek.” Harjet: “Ook het contact tussen studenten onderling is heel hecht. Dat zie je niet overal, denk ik. Iedereen kan zichzelf zijn, we accepteren elkaar en staan voor elkaar klaar.”

Zijn Denise en Harjet dan alleen maar positief over Menso Alting? “Natuurlijk, overal is wel iets”, zegt Harjet eerlijk. “Ook hier is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Maar deze school staat wel dichtbij de student en staat open voor verbeterpunten.”

groet,  Denise en Harjet