Werken in de Maatschappelijke Zorg heeft vooral veel mooie kanten

Docenten en studenten van Mbo Menso Alting weten het: Werken in de Maatschappelijke Zorg heeft vooral veel mooie kanten Wie een opleiding in de Maatschappelijke Zorg volgt, is van een baan in de toekomst vrijwel verzekerd. De gehele sector Zorg en Welzijn zit te springen om goed opgeleide, gemotiveerde vakmensen. Want als er niets gebeurt, is er in 2022 een tekort van 125.000 mensen. Maar waarom zou je een beroep kiezen dat een slecht imago heeft? ‘Het algemene beeld is totaal vertekend’, zeggen docent en coach Hilde Kamp en teamleider Herman Knol van de Maatschappelijke Zorgopleidingen van mbo Menso Alting in Zwolle. ‘Negatieve zaken worden extra benadrukt, maar de vele mooie aspecten van het vak worden helaas nauwelijks belicht.’

Hilde werkte onder andere jarenlang in de woonbegeleiding van mensen met psychische problematiek. ‘Elke dag was spannend, je wist nooit precies wat je te wachten stond. De ene avond ging je gezellig koken en een film kijken met je cliënten. Dan bedacht ik hoe bijzonder het was dat ik voor zoiets ook nog betaald kreeg. De andere dag had je te maken met heftige situaties; iemand had bijvoorbeeld een psychose, waar je op een goede en professionele manier adequaat moest inspelen. Dan was je trots dat je de cliënt samen met het team had kunnen helpen. In het vak waarvoor wij mensen opleiden, moet je sterk in je schoenen staan. Je moet de zorgdrive hebben en ook heel goed jezelf kennen. Ook moet je kunnen samenwerken, invoelend zijn en openstaan voor feedback. Als je die capaciteiten hebt, kun je hele mooie dingen bereiken. Ik kom wel eens mensen tegen die ik begeleid heb, en die inmiddels hun plekje in de maatschappij hebben gevonden met een baan, een doel en huisje, boompje, beestje. Dat is geweldig.’

‘Die twinkeling in zijn ogen. Daar doe je het om’
‘De studenten die onze opleidingen volgen zijn op zoek naar een beroep waarin zij van betekenis kunnen zijn voor anderen’, legt Herman uit. ‘Zij willen echt van meerwaarde zijn voor hun naaste, of voor een bijzondere doelgroep. De laatste jaren hoor je alles over werkdruk, over lage salarissen, over agressieve cliënten, over het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Vooral de negatieve aspecten komen in het nieuws, die daarbij inmiddels ook vaak al achterhaald zijn. Natuurlijk kom je allerlei stressvolle situaties tegen. Maar daartegenover staan al die mooie dingen, die niet genoemd worden. Ik heb zelf met dakloze mensen gewerkt en bijvoorbeeld met verstandelijk beperkten. Ik zette ’s ochtends een oude, incontinente man onder de douche en dat deed ik met liefde, zónder handschoenen -wie vindt het nu prettig om met handschoenen aan benaderd te worden- om deze man fris, schoon en vooral ook waardig de dag in te laten gaan. Ooit gaf ik een gehandicapte cliënt een prentenboekje over een bepaald onderwerp waarvan ik wist dat hij daarin geïnteresseerd was. Die twinkeling in zijn ogen. Daar doe je het om. Je helpt mensen een stukje verder in het leven.’

‘Als je met een praktijkvoorbeeld komt, haken ze aan’
De studenten op mbo Menso Alting vinden het prettig dat veel van hun docenten uit het werkveld komen. ‘Als je met een praktijkvoorbeeld komt, haakt zelfs de afwezigste student aan’, zegt Hilde. ‘Er is een parallel tussen de zorg en het onderwijs’, vindt Herman. ‘Ook in het onderwijs werk je met medemensen waarbij je van betekenis kan zijn. Het is tof om zo bezig te zijn. Je werkt met mensen die een doel hebben.’ De studenten ervaren hun docenten als heel betrokken, blijkt uit een tevredenheidsonderzoek dat onlangs is gehouden. ‘Iedereen kan uit een boek leren hoe de protocollen zijn en hoe bepaalde handelingen verricht moeten worden, maar het wordt een stuk waarachtiger als je de studenten deze kennis vanuit ervaring bijbrengt. Daaruit blijkt de chemie van onze school waarbij docenten en studenten als het ware gezamenlijk optrekken.’ Hilde geniet daarvan. ‘Soms zie je bij studenten het kwartje gewoon vallen. Ik vroeg laatst een student die F-pupillen trainde, of hij wilde omschrijven waarom hij daar studiepunten voor zou moeten krijgen. Hij wist het niet. Ik verduidelijkte mijn vraag: waarom kon hij die F’jes wel trainen en een ander, zoals ik, niet. En je zag hem denken: “O! Ik doe dus blijkbaar iets goeds!” Het kwartje viel. Die groeimomenten zijn magisch!’

Mbo Menso Alting is onderscheidend. ‘We zijn een kleinschalige, veilige en persoonlijke school en kennen onze studenten als geen ander. Zij kunnen zich ontwikkelen vanuit hun eigen talenten en mogelijkheden. We zijn christelijk, dat betekent dat we nadenken over zingeving, los van de achtergrond. We denken na over de zin van zorgen voor, maar ook over de zin van het leven.’ Hilde en Herman hebben liefde voor hun vak, zowel het onderwijsvak dat ze uitoefenen als het zorgvak dat ze hun studenten bijbrengen. ‘Je kunt heel veel energie halen uit een baan in de Maatschappelijke Zorg. Het is een werkveld waarin je vaak meer het gevoel hebt dat je het màg doen, dan dat je het móet doen.’

De opleidingen Maatschappelijke Zorg bij mbo Menso Alting
De Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3) werkt met mensen met een verslaving, psychische stoornis, ouderdomsziekte, hersenletsel, justitieel verleden of chronische ziekte, die niet altijd geheel zelfstandig kunnen wonen. Soms is er hulp nodig bij wonen, werk, dagbesteding en vrije tijd.
De Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3) werkt bijvoorbeeld op een zorgboerderij, dagbesteding, bij mensen thuis, op een woongroep of op een sociale werkplaats.
De persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 4) kan aan de slag op een zorgboerderij, dagbesteding, bij mensen thuis of op een woongroep. Hij/zij ondersteunt, voert verpleegtechnische handelingen uit en coördineert.
De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4) werkt met mensen van jong tot oud die begeleiding nodig hebben bij wonen en zorg. Zoals dak- en thuislozen, ouderen, (chronisch) zieken of mensen met een verslaving, psychiatrische stoornis, hersenletsel of justitieel verleden.