Ventilatie schoolgebouw

Richtlijnen rondom ventilatie schoolgebouw mbo Menso Alting

Op dit moment zijn er veel vragen over de invloed van ventilatie en de rol van aerosolen bij de verspreiding van het coronavirus. Daarom hebben we de situatie binnen mbo Menso Alting geïnventariseerd en zijn we geadviseerd door een externe deskundige. Dit heeft geresulteerd in de volgende richtlijnen en adviezen.

Probleemstelling
Er bestaat veel onduidelijkheid over de rol van aerogene transmissie in de verspreiding van het coronavirus. Op dit moment wordt verondersteld dat transmissie via druppels en direct en indirect contact het grootste aandeel heeft in de verspreiding van het virus. Het zijn met name de grotere druppels die een gevaar vormen. Echter vallen deze door de zwaartekracht direct neer. Vandaar de 1,5 meter afstand bewaren. Kleinere druppels kunnen zich, in theorie, ook verspreiden door de luchtcirculatie. Hierbij geeft het RIVM wel aan dat deze kleinere druppels op zich te klein zijn om het virus over te brengen.

mbo Menso Alting is een eenheid binnen de Landstede Groep en de adviezen omtrent corona staan hieronder genoteerd"

Advies voor verschillende systemen en ventilatie binnen Landstede Groep

Binnen Landstede Groep hebben wij een aantal verschillende systemen voor luchtventilatie. Deze zijn in te delen in drie categorieën:

  • Luchtverversing via mechanische ventilatie. Het betreft dan een systeem waarbij aan- en afvoer van lucht, gescheiden systemen zijn.

Advies: Zet voor een optimale ventilatie het systeem op maximaal vermogen .

  • Natuurlijke ventilatie.

Advies: Zet ramen en deuren zoveel mogelijk tegenover elkaar open om een optimale ventilatie te genereren.

  • Ruimtes waarin ventilatoren, waaiers en airco’s worden gebruikt. De meeste airco’s verplaatsen of recirculeren de lucht door de ruimte, waardoor er besmettingsgevaar kan ontstaan.

Advies: Schakel alle ventilatoren, waaiers en airco’s uit (m.u.v. ruimtes waar ICT apparatuur wordt gekoeld), tenzij kan worden aangetoond dat zij gebruikmaken van lucht van buitenaf om te koelen en/of dat er sprake is van voldoende ventilatie.

Landstede Groep heeft geen gebouwen of ruimtes waar systemen worden gebruikt waarin de aanwezige lucht wordt gerecirculeerd. Alle gebouwen van Landstede Groep voldoen aan het geldende bouwbesluit en met het in acht nemen van bovenstaande adviezen voldoen we ook aan de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot de ventilatie van gebouwen en ruimtes.

Alleen buiten sporten
Uitzondering op bovenstaande is het gebruik van sport- en gymnastiekzalen. In het algemeen kunnen wij, tijdens het sporten binnen, er niet van uitgaan dat er voldoende wordt geventileerd. Dit betekent dat hier ons dringende advies is voorlopig alleen buiten te sporten.

Ondersteuning vanuit Facilitaire Dienstverlening
Om er voor te zorgen dat we zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden en ongerustheid kunnen wegnemen, zullen Henri Kosmeijer en Albert Bril alle locaties bezoeken om de situatie per locatie te beoordelen en advies uit te brengen. Tevens kunnen zij op de meeste vragen ook gericht antwoord geven. Zij maken een afspraak met de verantwoordelijke directeur en de regiocoördinator van de locatie om e.e.a. door te nemen.