Onderwijs en zorg werken intensief samen bij stage

Deze maand start de pilot waarbij mbo- en hbo-studenten van Menso Alting Zwolle en Windesheim samen in teams op stage gaan.

De voorbereidingsgroep heeft de puntjes op de i gezet zodat de stage nu daadwerkelijk van start kan. Bij deze stage gaan er in totaal 28 studenten 5 maanden 32 uur per week op stage. Dit gebeurt bij de Vogellanden of Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Het leren vindt plaats in teams. Daarbij wordt uitgegaan van persoonsgerichte zorg en persoonsgericht leren.

‘Meer dan elkaars leveranciers’

Het gaat om een unieke samenwerking tussen onderwijs en zorg. “Samenwerken met vier partijen is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om duidelijkheid, veel in gesprek blijven en – als dat niet lukt – nieuwe oplossingen bedenken. Maar juist die afstemming en elkaar keer op keer opzoeken, maakt dat we meer worden dan elkaars leveranciers”, zegt Jan Groffen van Vogellanden namens de voorbereidingsgroep.

Vervolg

Bedoeling is deze stage komend schooljaar een vervolg te geven. De ervaringen die we tijdens de pilot opdoen nemen we daarbij mee. Vanzelfsprekend zou het prachtig zijn als meerdere partijen kunnen delen in de opgedane ervaring.