Opleidingsschool mbo Menso Alting - Landstede MBO en Windesheim geaccrediteerd

Hoe leid je studenten op tot goede mbo-docenten? Door nauwe samenwerking tussen opleidingsinstituut en de mbo-praktijk, zeggen Hogeschool Windesheim, mbo Menso Alting en Landstede MBO. Daarom vormden zij in 2016 een opleidingsschool. Met succes: de opleidingsschool is op advies van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) door het ministerie van OCW geaccrediteerd. ‘Het panel is positief over de kwaliteit van de aspirant-opleidingsschool (…) en heeft een hoge mate van congruentie ervaren tussen het dossier en de uitleg van management, school- en instituutsopleiders, werkplekbegeleiders en studenten’, aldus het panelrapport. Hiermee zijn mbo Menso Alting en Landstede MBO bij de eerste mbo-instellingen die deze accreditatie krijgen.

 Lerarenopleidingen richtten zich tot voor kort vooral op het lesgeven aan havo- en vwo-leerlingen. ‘Docenten in het vo, en dan vooral op havo en vwo, zijn meer gericht op afzonderlijke vakken en minder gericht op specifieke beroepen, dat is ook wat de leerlingen van hen verwachten. Docenten in het mbo hebben een coachende rol; behalve het overdragen van kennis begeleiden zij de studenten naar hun beroep’, zegt schoolopleider Jeannette Geertsma van Landstede MBO. ‘We pakken het op Windesheim nu anders aan’, zegt Gert Stegeman, relatiebeheerder bij de opleidingsschool vanuit Windesheim. ‘We bereiden de studenten beter voor op het mbo en laten ze daar meer stage lopen. Het aanbod aan stageplaatsen is vergroot als gevolg van de opleidingsschool, die door accreditatie subsidie krijgt om dat te kunnen doen en te kunnen begeleiden. In het derde jaar kunnen ze zich specialiseren: beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs. De belangstelling voor het mbo-uitstroomprofiel groeit en steeds meer studenten blijven na hun stage hangen op het mbo.’

Verbinden, innoveren en professionaliseren (VIP)

‘In de opleidingsschool mbo Menso Alting - Landstede MBO-Windesheim wordt vanuit de visie Verbinden, Innoveren en Professionaliseren (VIP) veertig procent van het curriculum van de lerarenopleiding uitgevoerd op de werkplek in het mbo’, zegt Gert. ‘Wij halen Windesheim concreet mbo Menso Alting en Landstede MBO binnen, waardoor je veel sterkere stages krijgt voor de Windesheimstudenten’, zegt Jeannette. Het aantal Windesheimstudenten dat hun weg naar mbo Menso Alting en Landstede MBO weet te vinden, groeide de afgelopen jaren gestaag. ‘Je merkt het positieve effect aan het feit dat steeds meer leraren in opleidingen direct doorstromen naar een baan in het mbo’, zegt Gert.

Accreditatie

Om als aspirant-opleidingsschool geaccrediteerd te worden, verlangt de NVAO een informatiedossier, waarin doelstelling en werkwijze uit de doeken wordt gedaan. Vervolgens zijn er hoorzittingen met zowel opleidingsteam als studenten. ‘Het rapport was uiterst positief’, vertelt Jeannette. ‘Vooral het feit dat woorden en daden duidelijk overeenkomen, sprak het panel aan.’ Gert voegt toe: ‘Wij zeggen tegen de student: als je een goede docent wilt worden, moet je dat laten zien, op de werkplek en ook in je portfolio om je diploma te kunnen halen. En dat is precies wat wij ook als opleidingsschool moeten doen. Het gaat niet alleen om een perfect rapport, het gaat om het met elkaar op één lijn zitten en vervolgens uitvoeren wat we voor ogen hebben. En dat is wat we als opleidingsteam doen, we voelen het gezamenlijk belang.’

Studenten reageren positief op de opleidingsschool, zoals Louise: ‘Mijn ervaring met Samen Opleiden is heel positief. Je krijgt de nodige vrijheid om je goed te kunnen ontwikkelen, maar wordt ook op de juiste momenten begeleid. Je mag bij Landstede alles ervaren. Of je nou bij oudergesprekken aanwezig wil zijn, mee wil op stagebezoek of een vergadering bij wil wonen, het is allemaal mogelijk. Zo leer je niet alleen lesgeven, maar word je je ook bewust van de andere taken die bij het leraarschap komen kijken. Tijdens intervisie krijg je de kans om al je ervaringen met medestudenten te delen. Ieder heeft zijn eigen visie op of oplossingen voor bepaalde situaties. Deze delen we met elkaar en zo zien we dingen soms ineens vanuit een andere hoek. Hier is altijd ruimte en aandacht voor.’