OC&W op bezoek

Tijdens een feestelijke lunch met mbo Menso Alting, Landstede MBO en Windesheim en OC&W. Het ministerie was uitgenodigd voor een werkbezoek over het Samen opleiden. De missie dat we een opleidingsschool zijn heeft de metafoor: VIP. Het gaat om verbinden, innoveren en professionaliseren. OC&W waren zichtbaar onder de indruk en ons in gevraagd om als voorbeeldschool te dienen voor het 'Samen Opleiden'. 

De opleidingsschool mbo Menso Alting, Landstede MBO en Windesheim is een samenwerking tussen deze 3 onderwijsinstellingen. Binnen het Samen Opleiden worden de studenten begeleidt van de lerearenopleiding door op de mbo-werkplek V.I.P. te werken: Verbinden is de kracht van het partnerschap. Kritisch kijken naar wat de ander inbrengt en daar de verbinding in zoeken gaat over gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Door op een onderzoekende manier te verkennen wat nieuwe thema's in de praktijk betekenen en hier producten van te maken valt onder het Innoveren. Persoonlijke en professionele ontwikkeling vindt plaats door het stellen van leervragen en is gebaseerd op de principes van ervarings-leren en werkplek-leren. 

De ambities van Samen Opleiden gaan over de positionering van de opleidingsschool in de organisatie: werken aan kwaliteit van het Samen Opleiden en een doorlopende leerlijn te ontwikkelen: Een leven lang ontwikkelen in combinatie met het Human Resource Development-beleid.

We zijn er trots op om een professionele leergemeenschap te vormen. 

 

Hieronder een impressie van het bezoek wat werd gehouden in het vliegtuig.