Landstede Groep

Maatschappelijke Zorg 3e plaats Keuzegids mbo

12 maart 2022

‘Het is een verdraaid mooie prestatie’

‘Samen geloven in ontwikkeling’, daar gaat mbo Menso Alting in Zwolle voor. En dat werpt vruchten af. De opleidingen Maatschappelijke Zorg behaalden in de Keuzegids mbo 2022 regionaal de tweede plaats, en landelijk de derde plaats. Waar een kleine school groot in is.

‘Betrokken, persoonlijk en gepassioneerd. Dat zijn onze kernwoorden’, vertelt teamleider Herman Knol van het team Maatschappelijke Zorg. Dat bestaat uit de opleidingen Begeleider Maatschappelijke Zorg
(niveau 3) en Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg (niveau 4), beide met de uitstroomrichtingen Gehandicaptenzorg en Specifieke Doelgroepen. ‘En dat zijn bij ons geen loze woorden die alleen maar op papier staan, wij gaan er echt voor. Dat lukt vooral omdat we het samen doen. Met elkaar. Met de collega’s, de studenten en het werkveld. Er is echt sprake van chemie.’

‘Mijn collega’s zijn oprecht betrokken bij de studenten’, legt Herman uit. ‘Dat kan ook, omdat het niet zo’n grote school is, met in mijn team ongeveer 250 studenten, verdeeld over alle leerjaren. Als het gaat om werktevredenheid, scoren we buitengewoon hoog. Dat heeft effect, de studenten voelen dat. Zij waarderen de sfeer en de veiligheid. Team en studenten kijken samen elke schooldag hoe de groep erbij zit en welke vervolgstappen en ondersteuning nodig zijn. ETO (Elektronisch Talentvol Ontwikkelen) hebben we zo ingericht dat studenten vanaf het eerste jaar voortdurend weten waar ze aan toe zijn en waar ze aan moeten werken, op een gepersonaliseerde manier.’ Het past bij het vakgebied. ‘Maatschappelijke zorg gaat over betrokkenheid, het omgaan met mensen. Dat zit in het DNA van onze collega’s.’

‘Samen goed onderwijs ontwikkelen, betekent dat je zowel team als studenten de ruimte biedt om te ontdekken, zich te ontwikkelen’, stelt Herman. ‘Je kunt als docent wel opdracht geven voor een werkstuk van tien pagina’s, maar als de student vraagt of het ook een filmpje mag zijn, dan moet dat kunnen. Elke dag is een nieuwe dag met nieuwe kansen en mogelijkheden. Vanuit die mindset hebben we ook snel en adequaat kunnen inspelen op corona en de steeds veranderende maatregelen.’

Ieder jaar is het weer spannend als de Keuzegids mbo uitkomt. ‘We hoorden dat we met onze opleidingen Maatschappelijke Zorg hoog gescoord hadden, maar ik heb nog even gewacht met trots zijn’, zegt Herman. ‘Misschien waren aspecten niet meegenomen, maar toen uiteindelijk toch bleek dat we bij de top 3 van Nederland zaten, heb ik een beker en medailles besteld voor het hele team inclusief de ondersteunende diensten. Het is toch een verdraaid goede prestatie!’

Keuzegids mbo 2022

De Keuzegids mbo 2022 baseert zich op informatie uit betrouwbare bronnen, zoals de studentenoordelen uit de JOB-Monitor, arbeidsmarktcijfers van het schoolverlatersonderzoek en studiesuccescijfers van OCW-DUO. Elke opleiding wordt op verschillende aspecten beoordeeld. De studentenoordelen tellen voor twee derde mee, het studiesucces voor de overige 33%. De Keuzegids beschrijft alle officieel geregistreerde opleidingen uit het centraal register CREBO per vakgebied. Dat zijn er ruim 450.