Landstede Groep

Jaarverslag Stichting Landstede 2020: een jaar van flexibiliteit en aanpassingen

07 mei 2021

mbo Menso Alting is onderdeel van de Landstede Groep en voor het jaarverslag daaromtrent zijn de cijfers van mbo Menso Alting verweven in het jaarverslag van de Stichting Landstede van de Landstede Groep. Lees hier meer over het jaar 2020

Dit bijzondere jaar 2020 maakt weer heel duidelijk hoe belangrijk persoonsvorming is: je leert op school niet alleen voor een diploma, maar voor het leven, zoals de Romeinse schrijver en filosoof Seneca ooit zei.

Zo is er veel meer nodig dan kennis en vaardigheden alleen. Landstede Groep draagt er door brede vorming met aandacht voor zingevingsvragen aan bij dat jonge mensen als participerende medemensen in de samenleving staan: niet alleen bezig met eigen belang, maar solidair met anderen om hen heen. Ondanks alle onzekerheid en beperkingen is dit ook in 2020 gelukt.

Verder is intern onderzoek uitgevoerd. Ook is geparticipeerd in extern onderzoek om te kijken hoe we de lessen van de coronapandemie kunnen door-ontwikkelen en verduurzamen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat Landstede Groep een zeer bevlogen en wendbare organisatie is.
Onder andere doordat er vanaf het begin van de pandemie een regieteam is samengesteld en gekozen is voor een aanpak die overzicht creëerde, diplomering borgde, overgangsproblemen voorkwam, digitalisering aanjoeg en waarbij het contact met het werkveld bleef bestaan.

Onze professionals kregen ruimte om online onderwijs vorm te geven. Dat ging goed, maar ook is er nog veel te leren, medewerkers hebben met name professionaliseringsvragen op het gebied van digitale vaardigheden en digitale didactiek. Het leren in de praktijk was dit jaar ook anders. Door middel van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s is extra ondersteuning geboden bij leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging.

Kortom: in deze tijd goed je werk doen vraagt aanpassing en flexibiliteit. Maar vol trots kijken we naar de toekomst.

Blijf gezond, hou elkaar in de gaten en veel leesplezier gewenst! Klik hier voor het jaarverslag