Campus Kind en Educatie: mooie samenwerking waar Menso Alting onderdeel van is.

Campus Kind en Educatie: een samenwerking tussen KPZ, Hogeschool Viaa, Menso Alting Zwolle, Landstede mbo en Prokino “Mooi om te zien dat de samenwerking hier van binnenuit komt. Het draait hier niet om het binnenhalen van een subsidie, maar het gaat echt om het belang van het kind.” Dat zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) tijdens de bijeenkomst Werkveldraadpleging van de Campus Kind en Educatie in Zwolle. De minister nam deel aan een rondetafelgesprek over Interprofessioneel werken in de praktijk in de regio Zwolle.

Het rondetafelgesprek was een onderdeel van de bijeenkomst Werkveldraadpleging die werd gehouden in Hogeschool Viaa. Na de opening door Jacob Schaap (voorzitter CvB van Hogeschool Viaa) gaven zeven deelnemers onder leiding van gespreksleider Theo Rietkerk (bestuurder Landstede Groep) een pitch over het succes van Interprofessioneel werken in de regio Zwolle.

De deelnemers waren afkomstig uit de sectoren kinderopvang, welzijn, educatie, jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. De rode draad van de pitches was het zoeken naar samenwerkingen binnen verschillende domeinen. “Het blijkt vaak lastig te zijn om samenwerking in de praktijk handen en voeten te geven. Jullie laten hier zien dat er al ongelooflijk veel mogelijk is. Als ik voortaan vragen uit de Kamer hierover krijg, dan kan ik zeggen dat ze het op de Zwolse manier moeten doen”, aldus Slob lovend over de samenwerkingen tussen onderwijs en werkveld in Zwolle.

Na het rondetafelgesprek vonden er twee themarondes plaats over interprofessioneel werken. Deelnemers konden meer te weten komen over de domeinoverstijgende opleidingen van de Campus Kind en Educatie, initiatieven vanuit de arbeidsmarkt, onderzoek binnen de campus en de interprofessionele beroepspraktijk.

Marjon Welmer, directeur Academie Social Work en Theologie bij Viaa, hoopt dat de bijeenkomst Werkveldraadpleging er aan bijdraagt dat er een verdere stap gezet wordt in de samenwerking. “We zijn dit project destijds gewoon met elkaar gestart, zonder te kijken naar de haken en ogen. De kracht van de Campus Kind en Educatie is dat we gewoon doen. We geloven dat deze samenwerking in het belang van het kind is en dat bindt ons samen. Ik hoop dat we als opleiding en werkveld dit in de toekomst verder kunnen uitbouwen.”

Campus Kind en Educatie
De Werkveldraadpleging werd georganiseerd door de Campus Kind en Educatie uit Zwolle. Dit is een samenwerkingsverband van de KPZ, Hogeschool Viaa, Landstede mbo, Menso Alting Zwolle en Prokino. De Campus Kind en Educatie is opgericht om het domeinoverstijgend werken onder professionals die werken met jeugd te stimuleren.

Het doel van interprofessionele samenwerking is om vanuit een gemeenschappelijke visie een geïntegreerde en vernieuwende aanpak vorm te geven, die tegemoet komt aan de behoeften van het kind. De professionals moeten over hun eigen vakgebied heen kijken en de eigen vakkennis verbinden met die van andere professionals.

Ontwikkelingen Interprofessioneel werken
Het interprofessioneel werken komt voort uit een aantal ontwikkelingen. Zo is de beroepspraktijk van professionals die werken met jeugd veranderd. Voorheen was het voldoende om expert te zijn binnen het eigen vakgebied. Tegenwoordig wordt er van medewerkers verwacht dat ze over de grenzen van hun eigen professie heen kunnen kijken en kunnen samenwerken met andere professionals in de zorg voor jeugd.

Een andere ontwikkeling is het grote tekort aan medewerkers binnen de sectoren onderwijs, kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg. Werkgevers zijn daarom op zoek naar professionals die breed opgeleid zijn zodat zij flexibel inzetbaar zijn en makkelijker kunnen overstappen tussen verschillende functies.

Interprofessionele opleidingen
De ontwikkeling naar interprofessioneel werken vraagt om anders geschoold personeel. De Campus Kind en Educatie is daarom in 2016 gestart met de opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Deze tweejarige hbo-opleiding leidt studenten op voor domeinoverstijgende functies binnen onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg.

“Je kunt pas grensverleggend bezig zijn, als je de praktijk en de opleiding met elkaar verbindt. In de praktijk wordt soms ervaren dat het anders moet. Als opleiding gaan we dat dan, in het belang van het kind, ontwikkelen. De praktijk is dus eigenlijk de broedplaats voor de opleiding”, legt Theo Rietkerk, bestuurder bij Landstede Groep, uit.

De Campus Kind en Educatie heeft vanwege vraag vanuit de praktijk twee nieuwe, brede domeinoverstijgende masters ontwikkeld: de Master Leiderschap Kind en Educatie en de Master Interprofessioneel werken met Jeugd. De Master Interprofessioneel werken met Jeugd is een tweejarige opleiding voor professionals die werkzaam zijn in het brede jeugddomein. In deze master leert een professional hoe de perspectieven vanuit verschillende domeinen kunnen bijdragen aan de beste zorg voor de jeugdige. De master Leiderschap en Innovatie Kind en Educatie is een master, gericht op leiderschap en innovatie in het domein kind en educatie 0-14 jaar.