10 jaar gereformeerd mbo Menso Alting!

'Ook niet-gelovige student heeft het hier naar zijn zin'.  Menso Alting is tien keer zo klein als de Zwolse mbo-reuzen Deltion en Landstede.Toch heeft Menso Alting in tien jaar tijd een vaste plek verworven, zegt directeur Bert Veuger. En, om maar meteen een vooroordeel weg te nemen: ,,Ook niet-gelovige studenten hebben het hier prima naar hun zin." Met drie reünies voor oud-studenten en - medewerkers wordt het tienjarig bestaan deze week gevierd. In maart volgt nog een feest voor de huidige medewerkers, studenten en relaties

Menso Alting (genoemd naar een middeleeuwse predikant en kerkhervormer) ontstond als mbo-school in Groningen. Tien jaar geleden werd ook de stap naar Zwolle gezet, als opvulling van het 'gat' tussen de gereformeerde school voor voortgezet onderwijs (het Greijdanus College)
en de gereformeerde hogeschool (Viaa). Het bleek een goede zet. De school ging van start met enkele honderden studenten. Inmiddels zijn
het er zo'n negenhonderd en verdere groei ligt nog in het verschiet, denkt Veuger. ,,We hóeven niet verder te groeien, maar als het gebeurt is
het prima."

Studenten komen van heinde en verre naar Zwolle, van Rijssen tot Amersfoort en van Hoogeveen tot Apeldoorn. Wat ze er vinden? Een
school waar de christelijke identiteit belangrijk is. En dat is méér dan de bijbellezing waar elke schooldag mee begint en eindigt. ,,Ongeveer 25
procent van de lessen staat in het teken van vorming en loopbaan- en burgerschap. Ook in de beroepsgerichte vakken vindt dat gesprek
voortdurend plaats: hoe doe je bepaalde dingen vanuit jouw achtergrond, geloof, overtuiging? Dus het is én een flinke dot slagroom en
tegelijkertijd de marinade die overal doorheen zit", zegt Veuger. Bij de opleidingen in de gezondheidszorg die Menso Alting aanbiedt gaat het
dan bijvoorbeeld over zaken als euthanasie en bejegening van patiënten. Maar ook in de economische opleidingen vind je het terug. ,,Hoe ga je als
ondernemer om met de wereld om je heen?'' Nog steeds heeft het merendeel van de studenten een religieuze achtergrond. ,,Maar ben je niet gelovig, dan ben je even welkom. Wij zeggen altijd: hou er wel rekening mee dat het een belangrijke drijfveer is op deze school, dus dat ga je wel tegenkomen. Als je dat tegenstaat kun je beter een andere school zoeken. Maar je kunt hier prima zijn als je anders over zaken denkt." Van het personeel wordt wel een actieve geloofsbelijdenis verwacht.


Toch is er in tien jaar wel het nodige veranderd. Zo heeft Menso Alting de vereiste dat personeelsleden van gereformeerde huize moeten komen,
onlangs geschrapt. En denkt na over de vraag of de term 'gereformeerd' nog wel bij de school past. ,,Want dekt die vlag de lading nog? We gooien
de beginselen niet overboord want de gereformeerde kerk is waar we vandaan komen, maar onze doelgroep is inmiddels zoveel breder. Maar
het is lastig om een term te vinden die dat dekt. Zolang we die niet gevonden hebben houden we het bij het bestaande."