Aanvraag MBO Studentenfonds - studievertraging bijzondere omstandigheden

Ben je student bij Landstede MBO, Menso Alting of StartCollege of ga je binnenkort starten met een opleiding?

Volg je een BOL opleiding en heb je vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen en geen recht op studiefinanciering? Lees dan de voorwaarden voor het MBO Studentenfonds.
Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bijdrage, vul dan het onderstaande formulier volledig in.

*=verplicht

Aanvraagformulier 4 ondersteuning mbo studentenfonds

Indien student jonger dan 18 jaar

Coach van de student vanuit school

Je vraagt geldelijke ondersteuning vanwege studievertraging door bijzondere omstandigheden.

Omschrijf waarom jij graag gebruikt wilt maken van het MBO Studentenfonds

(vink aan wat van toepassing is)

Toon aan

Toon aan
- dat je een BOL opleiding niveau 3 of 4 volgt
- dat er geen recht meer is op studiefinanciering of op andere financiële mogelijkheden (bijvoorbeeld de regelingen van DUO)
- dat er sprake is van één van de volgende bijzondere omstandigheden:

  • langdurige ziekte bij de student (min. 6 maanden niet in staat om onderwijs te volgen)
  • zwangerschap en bevalling
  • een handicap of chronische ziekte
  • bijzondere (familie)omstandigheden, bijvoorbeeld mantelzorg
- en dat er door de aanwezigheid van één van genoemde bijzondere omstandigheden studievertraging is ontstaan

Bewijsstuk(ken) uploaden

Kies 1 of meer bestanden.

Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie.