Aanvraag MBO Studentenfonds - onvoldoende financiële middelen

Ben je student bij Landstede MBO, Menso Alting of StartCollege of ga je binnenkort starten met een opleiding?

Hebben jij of je ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) onvoldoende onderwijsbenodigdheden voor de aanschaf van leermiddelen? Lees dan de voorwaarden voor het MBO Studentenfonds.
Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bijdrage, vul dan het onderstaande formulier volledig in.

*=verplicht

Aanvraagformulier 3 ondersteuning mbo studentenfonds

Indien student jonger dan 18 jaar

Coach van de student vanuit school

Je vraagt ondersteuning door ter beschikking stellen van onderwijsbenodigdheden vanwege onvoldoende financiële middelen bij de student en/of ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s).

Omschrijf waarom jij graag gebruikt wilt maken van het MBO Studentenfonds Geef hierbij ook aan welke onderwijsbenodigdheden verplicht zijn en welke onderwijsbenodigdheden je ter beschikking gesteld wilt krijgen.

Ben je minderjarig?

Toon aan
- dat je een BOL opleiding volgt
- dat je onvoldoende financiële middelen hebt om de verplichte onderwijsbenodigdheden aan te schaffen, door aan te tonen dat:

  • het inkomen van je ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) lager is dan 130% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm), of
  • gezinnen/ouder(s)/verzorger(s) in schuldsanering zitten of onder curatele of bewindvoering staan
  • je nog geen studiefinanciering ontvangt

Ben je meerderjarig?

Toon aan:
- dat je een BOL of BBL opleiding volgt
- in geval van een BBL-opleiding: dat je geen loon ontvangt en de werkgever de studiekosten niet betaald
- je in een financieel uitzonderlijke situatie verkeert, bijvoorbeeld onder curatele of bewindvoering staat, in een schuldhulpverleningstraject zit, mantelzorger bent of vanwege ziekte niet of onvoldoende in staat bent om te werken.

- Ben je ouder dan 18, maar jonger dan 21 jaar:
Toon aan

  • dat het totale inkomen van jou (studiefinanciering + overige inkomsten) en ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) gezamenlijk ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm);
- Ben je ouder dan 21 jaar:
Toon aan
  • dat je inkomen (studiefinanciering + overige inkomsten) ligt onder de 130% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) op basis van zelfstandig wonen.
  • dat je ouder(s)/verzorger(s) geen financiële bijdrage kunnen of willen leveren.

Bewijsstuk(ken) uploaden

Kies 1 of meer bestanden.

Kies hier 1 of meer bestanden
Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie.