Aanvraag MBO Studentenfonds - bestuurlijk of maatschappelijke inzet

Ben je student bij Landstede MBO, Menso Alting of StartCollege of ga je binnenkort starten met een opleiding?

Zet jij je bestuurlijk of maatschappelijk in, in het belang van de opleiding die je volgt, of in het belang van Landstede MBO? Lees dan de voorwaarden voor het MBO Studentenfonds.
Als je denkt dat je in aanmerking komt voor een bijdrage, vul dan het onderstaande formulier volledig in.

*=verplicht

Aanvraagformulier 2 ondersteuning mbo studentenfonds

Indien student jonger dan 18 jaar

Coach van de student vanuit school

Je vraagt een geldelijke ondersteuning vanwege actieve deelname aan een organisatie die het College van Bestuur van belang acht voor het mbo-onderwijs of de school.

(vink aan wat van toepassing is)
Ben je minderjarig?

Toon aan
- dat je een BOL of BBL opleiding volgt
- dat je lid bent van de studentenraad, een andere vorm van medezeggenschap binnen de school of een bestuur van een studentenorganisatie

Bewijsstuk(ken) uploaden

Kies 1 of meer bestanden.

Met het versturen van deze aanvraag verklaart de student en/of wettelijk vertegenwoordiger dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en juist zijn.
Met het versturen van dit aanvraagformulier geeft de student en/of wettelijk vertegenwoordiger toestemming om deze aanvraag (exclusief bijlagen) alsmede de beslissing op deze aanvraag aan het studentendossier van de student toe te voegen.
Ja, ik geef toestemming om mijn gegevens op te slaan en te verwerken ten behoeve van de beoordeling van mijn aanvraag door de toetsingscommissie.