Opleidingskosten en boekenlijsten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding bestaat uit een aantal onderdelen

- boeken/lesmateriaal/licenties
- schoolkosten/studiekosten
- lesgeld DUO

Mbo Webshop (boeken, lesmateriaal en schoolkosten)

Een overzicht van de boeken en de schoolkosten per opleiding en leerjaar kun je vinden op onze website. Deze kosten staan per opleiding vermeld aan de rechterkant (blauwe blok). Daarnaast zijn er nog overige schoolkosten (zoals bijv. excursies). Het overzicht wat je op onze website kunt vinden staat ook in de mbo webshop vanaf  1 augustus van het nieuwe schooljaar.

Ook dit jaar kun je je opleidingskosten betalen via de Mbo Webshop. Hier hebben we alle lesbenodigdheden en kosten voor je op een rij gezet. Je kunt per onderdeel aangeven wat je wilt bestellen en je kunt kiezen uit diverse betaalmethodes. De boeken mag je overigens ook elders bestellen.


Inloggen
Ga naar www.mensoalting.net en log in met je inlogcode en wachtwoord van Menso Alting. Nieuwe studenten krijgen deze code eind augustus  thuisgestuurd. Voor de studenten die al op Menso Alting studeren, zijn de opleidingskosten vanaf 1 augustus zichtbaar in de webshop.

LET OP: controleer na het inloggen goed of je de juiste opleiding en het juiste leerjaar ziet staan. Als dit niet het geval is, kun je na de zomervakantie contact opnemen met school.  Meer uitleg over de webshop, kijk dan het filmpje hieronder over de webshop. 

Lesgeld DUO

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. Je betaalt lesgeld als je op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs volgt. Je betaalt dit niet aan school, maar aan de Rijksoverheid en dat kan in termijnen. Je ontvangt bericht via DUO. Het lesgeld is voor het schooljaar 2020/2021: € 1.202,-. Je betaalt geen lesgeld als je op 1 augustus voltijds mbo volgt en jonger bent dan 18 jaar.

Het cursusgeld voor een BBL-opleiding (werken en meestal 1 dag per week leren) in schooljaar 2020-2021 bedraagt € 250,- voor de niveaus 1 en 2 en € 606,- voor de niveaus 3 en 4. Meer informatie is te vinden op de site van de Rijksoverheid. Klik hier voor de informatie.

Financiële ondersteuning

Ga je een BOL-opleiding volgen en is het voor jou (of voor je ouders/verzorgers) moeilijk om de aanvullende kosten, zoals lesmaterialen, te betalen? Laat ons dit dan weten tijdens je plaatsingsgesprek. Met elkaar maken we dan afspraken over de aanschaf van boeken, een laptop, materialen, voorgeschreven kleding en bijvoorbeeld verplichte excursies.

Er zijn verschillende fondsen die leermiddelen vergoeden wanneer dat voor ouders/verzorgers lastig is. Ook gemeenten hebben hier soms regelingen voor. Kijk hiervoor op de website van de gemeente waar je woont.

Het is belangrijk dat je het hier met ons over hebt, zodat je goed van start kunt gaan in de opleiding van je keuze.

Je kunt bij het bestellen in de mbo webshop ook een "knop" aanklikken waarbij je financiële ondersteuning aanvraagt.