Ondernemerschap

In al onze opleidingen komt ondernemerschap en een ondernemende houding terug. Een ondernemende houding maakt je waardevol voor bedrijven en je omgeving. Je herkent een uitdaging en gaat ervoor.

De samenleving is constant in beweging en werkgevers verwachten dat werknemers zich gemakkelijk aanpassen in nieuwe omstandigheden. Om hiermee om te kunnen gaan, is het belangrijk dat je initiatiefrijk, resultaatgericht, innovatief en besluitvaardig bent. Deze ondernemende eigenschappen ontwikkel je verder op school en in de praktijk.

Content image

"Mijn onderneming valt goed te combineren met mijn studie."

Erik Jan