Aannamebeleid

Nadat je je voor een opleiding bij mbo Menso Alting hebt aangemeld, ontvang je een uitnodiging voor een plaatsingsgesprek. Dit gesprek is bij elke opleiding een verplichte intake-activiteit. Jij wilt ons immers leren kennen, en wij jou! In de uitnodiging staat wanneer en waar je wordt verwacht, hoe je je kunt voorbereiden en wat je meeneemt naar dit gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met jou of de opleiding die je wilt doen, ook het beste bij je past. Naast dit gesprek organiseren sommige opleidingen nog andere intake-activiteiten. Bijvoorbeeld een intakedag met allerlei activiteiten, of ze vragen je een dagje mee te lopen. Het is belangrijk dat je aan deze activiteiten meedoet, want zo kun je een opleiding beter leren kennen, en weet je beter waarvoor je kiest. Weet je nog niet precies wat je wilt en wil je je eerst beter oriënteren, vraag dan een studiekeuzeadvies aan.

Sinds 1 augustus 2017 is er een landelijk toelatingsrecht voor studenten die zich aanmelden voor een mbo-opleiding. Meld je voor 1 april aan, dan kun je geplaatst worden in de opleiding van je keuze. Voorwaarde is wel dat je voldoet aan de juiste vooropleidingseis en eventueel aanvullende toelatingseisen, én dat je meedoet aan de verplichte intakeactiviteiten.


Bekijk het filmpje van de Rijksoverheid met de belangrijkste informatie over deze wet.

 

Een passende opleiding
Nadat je het Plaatsingsgesprek hebt gevoerd en aan de verdere intake-activiteiten hebt meegedaan ontvang je een brief/e-mail van de opleiding. Hierin staat dat je geplaatst wordt, of dat we denken dat een andere opleiding beter bij jou past. Dan adviseren we je je verder te oriënteren, samen met een loopbaanadviseur van Studie- en Loopbaanoriëntatie (SLO). In een enkel geval kan de opleiding je niet plaatsen. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat je niet voldoet aan de toelatingseisen of dat de gekozen opleiding al vol is. Dit is dan al tijdens het Plaatsingsgesprek met jou besproken. Ook dan zoeken we samen met jou naar andere mogelijkheden.

Natuurlijk doen we ook onze uiterste best voor je als je je ná 1 april hebt aangemeld. Ook dan gaan we zo snel mogelijk met je in gesprek om te kijken welke opleiding het beste past bij jouw ideeën en talenten. En dat kan nog steeds de opleiding van je eerste keuze zijn.

Populaire opleidingen
Het kan zijn dat je voorkeur uitgaat naar een opleiding met een beperkt aantal opleidingsplekken. Dit zijn bijvoorbeeld opleidingen waarvoor niet iedereen een stageplek of werk in de regio kan vinden. Of omdat het een populaire opleiding is waarvoor de voorzieningen (nu nog) beperkt zijn. Hierbij is het belangrijk te weten dat mbo Menso Alting de beschikbare plekken toewijst ‘op volgorde van aanmelden’. De datum waarop je je bij deze opleidingen aanmeldt, is dus extra belangrijk. Zodra een opleiding vol zit, leggen we een (beperkte) reservelijst aan. Dit is dan al tijdens het Plaatsingsgesprek met je besproken. Het is dan zeker verstandig om je ook aan te melden voor een andere opleiding die bij je past. Als een opleiding een beperkt aantal plekken heeft, staat dat vermeld bij de opleidingsinformatie en in het overzicht hieronder. Wanneer een opleiding vol zit, vermelden we dat hier natuurlijk ook. Zo kent iedereen de stand van zaken, en zijn de verwachtingen voor iedereen helder!

Opleidingen met aanvullende toelatingseisen
Sommige opleidingen kunnen in uitzonderlijke gevallen aanvullende toelatingseisen stellen. Deze eisen zijn gerelateerd aan wettelijke vereisten of branche-specifieke eisen. Heb je je aangemeld voor één van deze opleidingen? Dan ontvang je een uitnodigingsbrief voor het Plaatsingsgesprek. Hierin staat direct ook vermeld bij welke andere intake-activiteiten je wordt verwacht. Tijdens deze verplichte activiteiten word je op een aantal duidelijke criteria beoordeeld. Als je niet aan de eisen voldoet, kan de opleiding je afwijzen. Een voldoende beoordeling is dus een voorwaarde om met de opleiding te mogen starten. Het voornemen voor afwijzing wordt toegelicht en schriftelijk aan je bevestigd. Bij een afwijzing ondersteunen we je bij het vinden van een andere opleiding. Je wordt gewezen op de mogelijkheid om vragen over het besluit te stellen en/of een bezwaar kenbaar te maken. Als voor een opleiding aanvullende eisen gelden, staat dat vermeld bij de opleidingsinformatie en in het overzicht hieronder.

Het aannamebeleid bij mbo Menso Alting is vastgesteld met een uitgebreid document: Document Aannamebeleid