• Wet Toelatingsrecht

Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

Sinds 1 augustus is er een landelijk toelatingsrecht voor studenten die zich aanmelden voor een mbo-opleiding voor het schooljaar 2018-2019. Als je je voor 1 april 2018 aanmeldt, kun je geplaatst worden in de opleiding van je keuze. Voorwaarde is wel dat je voldoet aan de juiste vooropleidingseis en eventueel aanvullende toelatingseisen, én dat je meedoet aan de verplichte intakeactiviteiten.

Een passende opleiding
Nadat je je voor een opleiding bij Menso Alting hebt aangemeld, ontvang je een uitnodiging voor het intakegesprek. Dit gesprek is bij elke opleiding een verplichte intake-activiteit. Jij wilt ons immers leren kennen, en wij jou! In de uitnodiging staat wanneer en waar je wordt verwacht, hoe je je kunt voorbereiden en wat je meeneemt naar dit gesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen met jou of de opleiding die je wilt doen, ook het beste bij je past. Naast dit gesprek organiseren sommige opleidingen nog andere intake-activiteiten. Bijvoorbeeld een intakedag met allerlei activiteiten, of ze vragen je een dagje mee te lopen. Het is belangrijk dat je aan deze activiteiten meedoet, want zo kun je een opleiding beter leren kennen, en weet je beter waarvoor je kiest. Weet je nog niet precies wat je wilt en wil je je eerst beter oriënteren, vraag dan een studiekeuzeadvies aan.

Nadat je het intakegesprek hebt gevoerd en aan de verdere intake-activiteiten hebt meegedaan ontvang je een brief/e-mail van de opleiding. Hierin staat dat je geplaatst wordt, of dat we denken dat een andere opleiding beter bij jou past. Dan adviseren we je je verder te oriënteren, samen met een loopbaanadviseur van Studie- en Loopbaanoriëntatie (SLO). In een enkel geval kan de opleiding je niet plaatsen. Reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat je niet voldoet aan de toelatingseisen. Dit is dan al tijdens het plaatsingsgesprek met jou besproken. Ook dan zoeken we samen met jou naar andere mogelijkheden.

Natuurlijk doen we ook onze uiterste best voor degenen die zich ná 1 april hebben aangemeld. Ook dan gaan we zo snel mogelijk in gesprek om te kijken welke opleiding het beste past bij jouw ideeën, talenten, leer- en begeleidingsvragen. En dat kan nog steeds de opleiding van je eerste keuze zijn.

Het aannamebeleid bij Menso Alting is vastgesteld middels een uitgebreid document: Aannamebeleid en -procedure bij aanmeldingen voor schooljaar 2018-2019. Klik op de link rechts in de hoek om het document te openen.