• Begeleiding

    heb je begeleiding nodig?

Begeleiding nodig?

Nadat je je hebt aangemeld, nodigen we je uit voor een gesprek en bekijken we samen of de door jou gekozen opleiding goed bij je past. Als we het eens zijn over een passende opleiding, kijken we wat jij nodig hebt om succesvol jouw mbo-studie te volgen en met een diploma af te ronden. Indien van toepassing gebruiken we daarbij ook het handelingsgerichte advies van je vooropleiding.

Misschien heb je bij je opleiding extra begeleiding of ondersteuning nodig. Ook door een fysieke handicap, leer- en of gedragsproblemen kun je extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben.

Als je toegelaten bent tot een opleiding krijg je begeleiding van een coach. Samen volgen jullie jouw individueel leerplan (ILP). Mocht je extra begeleiding of extra ondersteuning nodig hebben dan bepaal je dat samen met je coach.

Extra begeleiding

Vind je het lastig om te plannen? Vind je het lastig je aan de planning te houden? Heb je moeite met leren? Weet je niet goed wat je moet doen in bepaalde situaties? Vind je het moeilijk voor jezelf op te komen? Is taal niet echt jou ding? Heb je jouw rekenknobbel nog niet ontdekt?

Dan kun je terecht in het studiecentrum van Menso Alting waar extra begeleiding geboden wordt op het gebied van studievaardigheden, beroepsvaardigheden, sociale vaardigheden, taal en rekenen. Je spreekt samen met je coach af welke extra begeleiding je nodig hebt en in welke periode. Zorg dat je die extra begeleiding dan ook echt volgt. 

Extra ondersteuning

Als de extra begeleiding vanuit de opleiding niet voldoende is, is het ook mogelijk om extra ondersteuning aan te vragen. Het is ook mogelijk dat je extra ondersteuning nodig hebt. Ook dit spreek je af met je coach en ook hier geldt afspraak is afspraak.

Extra ondersteuning kan worden geboden op de volgende gebieden:

Problemen met leren en/of gedrag
Complexe loopbaanvragen
Psychosociale problemen

Extra ondersteuning vindt plaats op de locatie waar je je opleiding volgt en/of vanuit het Expertisecentrum Studie Advies & Begeleiding. Dit is afhankelijk van wat er nodig is. Als je hiervoor wordt aangemeld, moet je zelf een afspraak maken. (Telefoonnummer SAB: 088-8508770)

Bij Studie Advies & Begeleiding werken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen, die als dat nodig is ook contact opnemen met de Jeugdhulpverlening. Je ouder(s)/verzorger(s) en docenten worden, indien nodig, betrokken bij jouw extra begeleiding of extra ondersteuning.

De extra ondersteuning wordt individueel of in groepsverband gegeven en wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit is een bijlage bij je Onderwijsovereenkomst.

We kijken regelmatig of de extra begeleiding en/of ondersteuning nog passend of nodig is. Het kan immers zijn dat je aan het begin van je studie wat meer  begeleiding of ondersteuning nodig hebt, maar later minder. Zo biedt Menso Alting Zwolle steeds onderwijs op maat.