• Onderwijsvisie

    Onderwijsvisie van Menso Alting Zwolle

Onderwijsvisie

In ons onderwijs waarderen we jou als student zoals je bent: met je mogelijkheden en je beperkingen. We confronteren jou met jezelf om zo te ervaren wat je nog meer in je mars hebt. In ons onderwijs staat jouw eigen leerontwikkeling centraal. Dat betekent ruimte in leren, maar geen vrijblijvendheid: de eisen die de kwalificatie stelt zijn richtinggevend.

Ontmoet elkaar

Wij bieden je onderwijs en spreken jou aan op eisen die we stellen aan theoretische kennis, vaardigheden en beroepshouding. Je kunt dit verbreden door een keuze te maken door uit onderdelen van andere kwalificaties te leren, die aansluiten bij jouw leerbehoeften. Tegelijk hechten we er ook veel waarde aan dat jij leert van en met anderen, zowel binnen als buiten school. Het 'leren' krijgt zijn werkelijke betekenis vanuit de verbindingen met de beroepspraktijk en de maatschappij. Menso Alting hanteert als motto ‘Ontmoet elkaar’. Juist vanuit de werkelijke ontmoeting met de ander kun je leren. Vanuit de ontmoeting met anderen, maar ook met de Ander. In ons onderwijs zijn we, vanuit ons geloof in God, bezig om jou bewust te maken van wat het christelijk geloof en de christelijke waarden voor jou betekenen binnen de beroepspraktijk en de maatschappij. In ons onderwijs en de gebruikte leerstof zul je dit merken.

Waardevol zoals je bent

In ons onderwijs stimuleren we dat jij in beweging bent, initiatieven neemt en doelgericht bezig bent. Dat je het 'leren', zowel binnen als buiten school, als zinvol en verrijkend ervaart. Die beweging van jou begint bij het ontdekken van jouw motivatie voor je gekozen beroepsrichting. We geloven dat jij pas echt professional wordt in je vak als je ervaart, dat jij sowieso waardevol bent zoals je bent.

Gewaardeerd professional

Het aanleren en eigen maken van voldoende kennis, vaardigheden en beroepshouding is de basis om uit te groeien tot een gewaardeerde professional.  Dat betekent voor ons ook, dat jij van waarde bent voor anderen: dat je kwaliteit levert en het verschil kunt maken voor anderen. Anderen kunnen herkennen dat je bij Menso Alting hebt gestudeerd doordat je  bewust nadenkt over wat waarden en inhoud van het christelijk geloof betekenen voor jouw houding en de keuzes die je maakt binnen je beroep en maatschappij, namelijk:

Een zelfbewuste persoon, die verantwoordelijkheid neemt;
Een beginnende professional, die zijn vak verstaat;
Oprecht betrokken op anderen die blijft leren van ontmoetingen met anderen.