• De missie van Menso Alting

    De individuele ontwikkeling is belangrijk, maar staat in een bredere maatschappelijke context.

Werken bij Menso Alting

Wil jij ook werken bij Menso Alting? Klik hier om te kijken wat onze actuele vacatures zijn

Studenten vormen en opleiden

‘Studenten vormen en opleiden tot zelfbewuste persoonlijkheden,  die hun omgeving in beweging zetten’Wij vormen studenten tot zelfbewuste persoonlijkheden en leiden hen op tot professionals op MBO-niveau. Zodanig, dat zij oprecht betrokken zijn op hun vak, hun vak verstaan én aandacht hebben voor de mensen met wie ze in aanraking komen. Wij als medewerkers geven met passie, deskundigheid en ethische, normatieve professionaliteit inhoud aan ons beroep. De wezenlijke drijfveer voor ons werk is ons geloof in God. Dit geloof geeft ons leven en werk elke dag betekenis. Van daaruit zijn we overtuigd dat ieder mens waardevol is en recht heeft op respect. Dit houdt voor ons in dat studenten mogen ontdekken, hoe zij van betekenis zijn in hun omgeving.  Onze kernwaarden hierbij zijn ‘ambitieus, betrokken en confronterend’.

opleiden tot professional

Wij vormen jou als student tot een zelfbewuste persoonlijkheid en leiden je op tot professional op MBO-niveau. Zodanig, dat je oprecht betrokken bent op je vak, je vak verstaat, én aandacht hebt voor de mensen met wie je in aanraking komt. Wij als medewerkers geven met passie, deskundigheid en ethische, normatieve professionaliteit inhoud aan ons beroep. De wezenlijke drijfveer voor ons werk is ons geloof in God. Dit geloof geeft ons leven en werk elke dag betekenis. Van daaruit zijn we overtuigd dat ieder mens waardevol is en recht heeft op respect. Dit houdt voor ons in dat jij als student mag ontdekken hoe je van betekenis bent in je omgeving. Onze kernwaarden hierbij zijn ‘ambitieus, betrokken en confronterend’.