• Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

    Welzijn l BOL Niveau 4

Niveau

Niveau 4

Opleidingsduur

4 jaar

Leerweg

BOL

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Het beroep

Je houdt van het activeren, ondersteunen en begeleiden van mensen bij het wonen, werken en inhoud geven aan het leven. Je doel is om het welzijn van deze mensen te bevorderen. Als Medewerker maatschappelijke zorg ben je begeleider, groepsleider, woonbegeleider of activiteitenbegeleider. Je kunt dit werk doen in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, in ziekenhuizen en bij welzijnsinstellingen, sociale werkplaatsen of asielzoekerscentra. Tijdens de opleiding kun je je specialiseren tot persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg op niveau 4. Je verdiept je dan in het begeleiden van cliënten met een complexe of meervoudige beperking en je voert meer coördinerende taken uit. Die beperking kan verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk zijn, maar ook een combinatie is mogelijk. Je bent bijvoorbeeld werkzaam als woonbegeleider of activiteitenbegeleider. Ook kun je je specialiseren tot persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen op niveau 4. Je houdt je dan specifiek bezig met cliënten die zich niet zelfstandig staande kunnen houden in de samenleving. Je hebt direct contact met cliënten, daarom is jouw persoonlijkheid doorslaggevend.

Ontdek meer over deze opleiding

Communiceren, begeleiden en organiseren is belangrijk als persoonlijk begeleider

Toelatingseisen niveau 4

Voor een opleiding op niveau 4 heb je nodig:
- een vmbo-diploma (tl, gl of kb) of
- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
- een mbo-diploma op niveau 3

Verplichte intakeactiviteiten:
- individueel plaatsingsgesprek
- intakedag (deel)

Meelopen

Wil je een dagdeel meelopen bij deze opleiding?
Vul dan het formulier in om mee te lopen en je wordt ingeroosterd.

Iets voor jou?

Tijdens de opleiding leer je behalve omgaan met de verschillende doelgroepen ook jezelf als toekomstig begeleider goed kennen. Dit komt aan de orde in onder andere de volgende lessen: sociale vaardigheden, oriëntatie op doelgroepen, beeldende vakken, methodische vaardigheden, drama en sport & spel. Als Medewerker maatschappelijke zorg moet je goed kunnen communiceren, begeleiden en organiseren. Daarom besteden we hier tijdens de opleiding veel aandacht aan. Leren in de praktijk vinden we erg belangrijk. Je krijgt op school regelmatig les van mensen uit het werkveld. Ook zoek je de praktijk op door middel van excursies en instellingsbezoeken. Van scholen en instellingen kun je prestaties en opdrachten krijgen die voorbereid en moet uitvoeren.  Dit kan zowel zelfstandig als in groepsverband. Zo wordt je bijvoorbeeld gevraagd om mee te helpen een sportdag te organiseren, een speurtocht of een poppenkastvoorstelling te verzorgen.Hoe verder in de opleiding hoe meer je in en van de praktijk leert. 

Na je opleiding

Met het diploma Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen kun je doorstromen naar verschillende hbo-opleidingen, zoals de opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening of de opleiding hbo-verpleegkunde.

Kans op werk

Na de opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke doelgroepen heb je in het Noorden ruim voldoende kans op een baan. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.