• Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg

Niveau

Niveau 4

Opleidingsduur

4 jaar

Leerweg

BOL

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Het beroep

Je houdt van het activeren, ondersteunen en begeleiden van mensen bij het wonen, werken en inhoud geven aan het leven. Je doel is om het welzijn van deze mensen te bevorderen. Als Medewerker maatschappelijke zorg ben je begeleider, groepsleider, woonbegeleider of activiteitenbegeleider. Je kunt dit werk doen in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, in ziekenhuizen en bij welzijnsinstellingen, sociale werkplaatsen of asielzoekerscentra. Tijdens de opleiding kun je je specialiseren tot persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Je verdiept je dan in het begeleiden van cliënten met een complexe of meervoudige beperking en je voert meer coördinerende taken uit. Die beperking kan verstandelijk, lichamelijk of zintuigelijk zijn, maar een combinatie hiervan is ook mogelijk.

Je bent bijvoorbeeld werkzaam als woonbegeleider of activiteitenbegeleider. Ook kun je je specialiseren tot persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen op niveau 4. Je houdt je dan specifiek bezig met cliënten die zich niet zelfstandig staande kunnen houden in de samenleving. Je hebt direct contact met cliënten, daarom kan jouw persoonlijkheid doorslaggevend zijn.

Toelatingseisen niveau 4

Voor een opleiding op niveau 4 heb je nodig:
- een vmbo-diploma (tl, gl of kb) of
- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
- een mbo-diploma op niveau 3

Verplichte intakeactiviteiten:
- individueel plaatsingsgesprek
- intakedag (deel)

Meelopen

Wil je een dagdeel meelopen bij deze opleiding?
Vul dan het formulier in om mee te lopen en je wordt ingeroosterd.

De opleiding

Tijdens de opleiding leer je niet alleen omgaan met de verschillende doelgroepen, je leert ook jezelf als toekomstig begeleider goed kennen. Dit komt aan de orde in onder andere de volgende lessen: sociale vaardigheden, oriëntatie op doelgroepen, beeldende vakken, methodische vaardigheden, drama en sport & spel. Als Pedagogisch medewerker moet je goed kunnen communiceren, begeleiden en organiseren. Tijdens de opleiding besteden we hier veel aandacht aan. Leren in de praktijk vinden we erg belangrijk. Je krijgt op school onder andere les van mensen uit het werkveld. Je zoekt de praktijk op door middel van excursies en instellingsbezoeken. Van scholen en instellingen kun je prestaties en opdrachten krijgen die voorbereid en uitgevoerd moeten worden, dit kan zowel zelfstandig als in groepsverband. Zo word je bijvoorbeeld gevraagd om mee te helpen een sportdag te organiseren, een speurtocht of een poppenkastvoorstelling te verzorgen.  Hoe verder in de opleiding, hoe meer je in en van de praktijk leert. 

Het vervolg

Met het diploma Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg kun je doorstromen naar verschillende hbo-opleidingen, zoals de opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening of de opleiding hbo-verpleegkunde.

Kans op werk

Na de opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg heb je in het Noorden voldoende kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.