• Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

    Welzijn l BOL Niveau 3

Niveau

Niveau 3

Opleidingsduur

3-4 jaar

Leerweg

BOL

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Het beroep

Vind jij het leuk om hulp en pedagogische begeleiding te geven aan kinderen of jongeren? Als pedagogisch medewerker werk je in de kinderopvang of de jeugdzorg. Je vangt baby’s, peuters, kinderen en jongeren op in groepsverband. Je vindt het leuk en belangrijk om een veilige, gezellige, stimulerende leefomgeving te creëren en kinderen en jongeren te stimuleren om deel te nemen aan de groep. Je zorgt voor een positieve sfeer in de groep en voor sfeer, uitdaging en geborgenheid.

 

Ontdek meer over deze opleiding

Elke dag is anders, elke dag beleef je weer wat nieuws in contact met mensen

Toelatingseisen

Voor een opleiding op niveau 3 heb je nodig:
- een vmbo-diploma of
- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
- een mbo-diploma op niveau 2

Verplichte intakeactiviteiten:
- individueel plaatsingsgesprek
- intakedag (deel)

Meelopen

Wil je een dagdeel meelopen bij deze opleiding?
Vul dan het formulier in om mee te lopen en je wordt ingeroosterd.

De opleiding

Tijdens de opleiding leer je niet alleen omgaan met de verschillende doelgroepen, je leert ook jezelf als toekomstig begeleider goed kennen. Dit komt aan de orde in onder andere de volgende lessen: sociale vaardigheden, oriëntatie op doelgroepen, beeldende vakken, methodische vaardigheden, drama en sport & spel. Als Pedagogisch medewerker moet je goed kunnen communiceren, begeleiden en organiseren. Tijdens de opleiding besteden we hier veel aandacht aan. Leren in de praktijk vinden we erg belangrijk. Je krijgt op school onder andere les van mensen uit het werkveld. Je zoekt de praktijk op door middel van excursies en instellingsbezoeken. Van scholen en instellingen kun je prestaties en opdrachten krijgen die voorbereid en uitgevoerd moeten worden, dit kan zowel zelfstandig als in groepsverband. Een aantal voorbeelden van prestaties en opdrachten zijn: het organiseren van een sportdag, het ontwikkelen van een speurtocht of het uitvoeren van een poppenkastvoorstelling. Gedurende je opleiding doe je beroepspraktijkvorming bij een instelling. Samen met de school zoek je een geschikte BPV-plek.

Na je opleiding

Behalve gaan werken op genoemde vakgebieden kun je met het diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) ook doorstromen naar de opleidingen gespecialiseerd  Pedagogisch medewerker kinderopvang en Pedagogisch medewerker jeugdzorg niveau 4. Andere mbo-opleidingen op niveau 4 zoals: Medewerker maatschappelijke zorg Sociaal-cultureel werker, Onderwijsassistent, Sociaal-maatschappelijk dienstverlener, Verpleegkundige of Praktijkopleider, behoren ook tot de mogelijkheden. 

Kans op werk

Na de opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang heb je geringe kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.