• Onderwijsassistent

    Welzijn l BOL Niveau 4

Niveau

Niveau 4

Opleidingsduur

3-4 jaar

Leerweg

BOL

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Het beroep

Jij vindt het leuk om de groepsleerkracht te ondersteunen bij het onderwijs. Je helpt bij het organiseren van een cursus, je verzamelt lesmateriaal en legt dit klaar. Je houdt ervan om leerlingen te ondersteunen bij het leren lezen en vragen te beantwoorden. Je verwijst leerlingen eventueel door naar de leerkracht en doet administratief werk. Het werk van de onderwijsassistent is leuk en afwisselend. Tijdens deze opleiding leer je alles wat je nodig hebt bij de uitvoering van je onderwijsinhoudelijke en organisatorische taken, zodat de leerkracht op je kan bouwen.

Toelatingseisen niveau 4

Voor een opleiding op niveau 4 heb je nodig:
- een vmbo-diploma (tl, gl of kb) of
- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
- een mbo-diploma op niveau 3

Verplichte intakeactiviteiten:
- individueel plaatsingsgesprek
- intakedag (deel)

Meelopen

Wil je een dagdeel meelopen bij deze opleiding?
Vul dan het formulier in om mee te lopen en je wordt ingeroosterd.

Iets voor jou?

Met deze opleiding kun je alle kanten op: het primair, voortgezet, speciaal of beroepsonderwijs en  volwasseneneducatie. Je krijgt in je werk te maken met mensen van allerlei verschillende leeftijden. Deze verschillende doelgroepen worden uitgebreid behandeld tijdens de opleiding. Verder krijg je trainingen en workshops, zoals pedagogiek, didactiek, begeleiden, ontwikkelingspsychologie, drama, beeldende vorming, observeren en rapporteren, muziek en sport & spel. Om je goed voor te bereiden op de praktijk, doe je al in het eerste jaar beroepspraktijkvorming. Van scholen en instellingen kun je prestaties en opdrachten krijgen die voorbereid en uitgevoerd moeten worden, dit kan zowel zelfstandig als in groepsverband. Bijvoorbeeld: organiseer een Sinterklaasfeest op een basisschool of bedenk een werkje voor de creatieve middag. Er is extra aandacht voor taal en rekenen voor een betere doorstroom naar de Pabo. 

Na je opleiding

Met het diploma Onderwijsassistent kun je aan het werk in bijna alle vormen van onderwijs. Maar als je verder wilt leren kun je ook doorstromen naar de Pabo of een andere verwante hbo-opleiding. 

Kans op werk

Na de opleiding Onderwijsassistent heb je geringe kans op werk. Deze opleiding is echter wel een mooie doorstroom opleiding voor een opleiding op het Hbo zoals de PABO. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.