• Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

    Welzijn l BOL Niveau 4

Niveau

Niveau 4

Opleidingsduur

3-4 jaar

Leerweg

BOL

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Het beroep

Als Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker bied je ontwikkelingsgerichte activiteiten aan kinderen aan. Je kunt als peuterwerker of groepsleider gaan werken in een kinderdagverblijf, voor- , tussen- en naschoolse/buitenschoolse opvang, gastouderopvang of een peuterspeelzaal. Je begeleidt de pedagogisch medewerker en je houdt je bezig met de coördinatie en beleidsmatige taken binnen de organisatie.

Ontdek meer over deze opleiding

je begeleidt de pedagogisch medewerker en je houdt je bezig met de coƶrdinatie en beleidsmatige taken binnen de organisatie

Toelatingseisen niveau 4

Voor een opleiding op niveau 4 heb je nodig:
- een vmbo-diploma (tl, gl of kb) of
- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
- een mbo-diploma op niveau 3

Verplichte intakeactiviteiten:
- individueel plaatsingsgesprek
- intakedag (deel)

Meelopen

Wil je een dagdeel meelopen bij deze opleiding?
Vul dan het formulier in om mee te lopen en je wordt ingeroosterd.

Iets voor jou?

Tijdens de opleiding leer je niet alleen omgaan met de verschillende doelgroepen, je leert ook jezelf als toekomstig begeleider goed kennen. Dit komt aan de orde in onder andere de volgende lessen: sociale vaardigheden, oriëntatie op doelgroepen, beeldende vakken, methodische vaardigheden, drama en sport & spel. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker moet je goed kunnen communiceren, begeleiden en organiseren. Tijdens de opleiding besteden we hier veel aandacht aan. Leren in de praktijk vinden we erg belangrijk. Je krijgt op school onder andere les van mensen uit het werkveld. Je zoekt de praktijk op door middel van excursies en instellingsbezoeken. Van scholen en instellingen kun je prestaties en opdrachten krijgen die voorbereid en uitgevoerd moeten worden, dit kan zowel zelfstandig als in groepsverband. Een aantal voorbeelden van prestaties en opdrachten zijn: het organiseren van een sportdag, het ontwikkelen van een speurtocht of het uitvoeren van een poppenkastvoorstelling. Gedurende je opleiding doe je beroepspraktijkvorming bij een instelling. Samen met de school zoek je een geschikte BPV-plek. 

Na je opleiding

Met een diploma Gespecialiseerd Medewerker kun je doorstromen naar verschillende hboopleidingen, zoals: Sociaal pedagogische hulpverlening of Maatschappelijk werk en dienstverlening. 

Kans op werk

Na de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker heb je geringe kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.