Niveau

Niveau 3

Opleidingsduur

3-4 jaar

Leerweg

BOL

Vooropleiding

  • > een diploma vmbo (tl, gl, kb) of
  • > een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo
  • of > of een diploma niveau 2 ( Helpende Zorg & Welzijn)

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Het beroep

Je houdt van het activeren, ondersteunen en begeleiden van mensen bij het wonen, werken en inhoud geven aan het leven. Je doel is om het welzijn van deze mensen te bevorderen. Als Begeleider word je groepsleider, woonbegeleider of activiteitenbegeleider. Je kunt dit werk doen in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, in ziekenhuizen en bij welzijnsinstellingen, sociale werkplaatsen of asielzoekerscentra. 

De opleiding

Tijdens de opleiding leer je behalve omgaan met de verschillende doelgroepen ook jezelf als toekomstig begeleider goed kennen. Dit komt aan de orde in onder andere de volgende lessen: sociale vaardigheden, oriëntatie op doelgroepen, beeldende vakken, methodische vaardigheden, drama en sport & spel. Als Begeleider moet je goed kunnen communiceren, begeleiden en organiseren. Daarom besteden we hier tijdens de opleiding veel aandacht aan. Leren in de praktijk vinden we erg belangrijk. Je krijgt op school regelmatig les van mensen uit het werkveld. Ook zoek je de praktijk op door middel van excursies en instellingsbezoeken. Van scholen en instellingen kun je prestaties en opdrachten krijgen die voorbereid en uitgevoerd moeten worden. Dit kan zowel zelfstandig als in groepsverband. Zo wordt bijvoorbeeld aan jou gevraagd om een sportdag te organiseren, een speurtocht of een poppenkastvoorstelling te verzorgen. Hoe verder in de opleiding, hoe meer je in en van de praktijk leert. 

Het vervolg

Je kunt met je diploma meteen aan het werk in genoemde werkvelden, maar je kunt ook doorleren. Na deze opleiding kun je doorstromen naar een niveau 4 opleiding, zoals de opleiding Persoonlijk Begeleider (Gehandicaptenzorg/ Specifieke doelgroepen). Het is ook mogelijk om naar andere mbo-opleidingen op niveau 4 door te stromen, zoals: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker, Sociaal cultureel werker, Onderwijsassistent of Mbo-Verpleegkundige.  

Kans op werk

Na de opleiding Begeleider Specifieke doelgroepen heb je in het Noorden ruim voldoende kans op een baan. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als in negatieve zin.

Toelatingseisen

Voor een opleiding op niveau 3 heb je nodig:
- een diploma vmbo (tl, gl, kb) of
- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of
- een diploma niveau 2 (Helpende Zorg & Welzijn)

Verplichte intakeactiviteiten:
- Individueel plaatsingsgesprek
- Intakedag (deel)