• Verzorgende Individuele Gezondheidszorg

    Gezondheidszorg l BOL Niveau 3

Niveau

Niveau 3

Opleidingsduur

3 jaar

Leerweg

BOL

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Het beroep

Als verzorgende-IG werk je vanuit een zelf opgesteld ondersteuningsplan. Je inventariseert de behoeften, wensen en mogelijkheden van de zorgvrager. Naast persoonlijke verzorging begeleid je hen bij wonen en welzijn. Je creëert een fijne woonomgeving voor de zorgvrager waar hij of zij zich maximaal thuis voelt. Je geeft voorlichting en advies over een gezonde leefstijl, hygiëne en de toepassing van hulpmiddelen. Maar ook over de ziekte of handicap, inclusief de gevolgen hiervan voor de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke zorg. Je geeft medicijnen en je mag een aantal verpleegtechnische vaardigheden uitvoeren, zoals bloedsuikers prikken of een katheter inbrengen. Je werkt zelfstandig maar stemt de zorg regelmatig af met verpleegkundigen, fysiotherapeuten of sociaal agogisch werkers. Het is gevarieerd en verantwoordelijk werk.

Ontdek meer over deze opleiding

vind je afwisselend en verantwoordelijk bezig zijn leuk?

Toelatingseisen

Voor een opleiding op niveau 3 heb je nodig:
- een vmbo-diploma of
- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
- een mbo-diploma op niveau 2

Verplichte intakeactiviteiten:
- individueel plaatsingsgesprek
- intakedag (deel)

Meelopen

Wil je een dagdeel meelopen bij deze opleiding?
Vul dan het formulier in om mee te lopen en je wordt ingeroosterd.

Iets voor jou?

Het eerste jaar van je opleiding is een basisjaar voor verzorgenden en verpleegkundigen. In de loop van dit eerste jaar overleg je met je coach en docenten of je als verzorgende of verpleegkundige verder zult gaan. Tijdens de opleiding werk je aan competenties die je nodig hebt bij diverse zorgsituaties. Elke periode staat een zorgcategorie centraal: ouderenzorg, kraamzorg, gehandicaptenzorg en zorg voor chronisch zieken. Zoals je zult begrijpen is een goede beroepshouding in de zorg heel belangrijk. Daarom besteden we naast theorie en praktijklessen ruim aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we in workshops, maar voornamelijk bij intervisie tijdens de beroepspraktijkvorming en de gesprekken met je coach. Je loopt tijdens je opleiding 40 tot 50 weken stage in de verschillende werkvelden: thuiszorg, kraamzorg, verzorgingshuis, verpleeghuis of bij andere woonvormen waar zorgvragers wonen.

Kerntaken

Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier.
Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken.

Na je opleiding

Als verzorgende heb je volop mogelijkheden. Je kunt aan het werk in eenverpleeg- of verzorgingshuis, de thuiszorg, een instelling voor gehandicaptenzorg, de kraamzorg of in de geestelijke gezondheidzorg. Maar je kunt ook doorleren voor Mbo-Verpleegkundige op niveau 4.

 

 

Kans op werk

In het Noorden heb je na de studie Verzorgende Indivduele Gezondheidszorg ruim voldoende kans op een baan. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.