• Mbo-verpleegkundige

    Gezondheidszorg l BOL Niveau 4

Niveau

Niveau 4

Opleidingsduur

4 jaar

Leerweg

BOL

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Het beroep

Als verpleegkundige draag je bij aan het herstel en aan de verbetering van de kwaliteit van leven van de zorgvrager. Je coördineert alle zorgtaken voor de gehele zorgverlening voor de zorgvragers. Jij weet welke zorg een cliënt nodig heeft en stelt een verpleegplan op. Je houdt de gezondheid van de cliënt goed in de gaten. Je stelt rapporten op, geeft medicijnen en voert verpleegtechnische vaardigheden uit, zoals het verzorgen van een stoma of injecteren. Je geeft voorlichting, advies en instructies over bijvoorbeeld gezond gedrag of het gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast begeleid je zorgvragers wanneer deze psychosociale problemen hebben, bijvoorbeeld wanneer iemand veel verdriet heeft door zijn gezondheidstoestand. Je werkt zelfstandig, maar overlegt wel steeds met collega’s en andere zorgverleners.

Toelatingseisen niveau 4

Voor een opleiding op niveau 4 heb je nodig:
- een vmbo-diploma (tl, gl of kb) of
- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
- een mbo-diploma op niveau 3

Verplichte intakeactiviteiten:
- individueel plaatsingsgesprek
- intakedag (deel)

Meelopen

Wil je een dagdeel meelopen bij deze opleiding?
Vul dan het formulier in om mee te lopen en je wordt ingeroosterd.

Iets voor jou?

Tijdens de opleiding krijg je natuurlijk theorie, zoals ziekteleer, verpleegplannen schrijven, ouderen- en kraamzorg en psychiatrie. Daarnaast staat je persoonlijke ontwikkeling centraal in je opleiding. Je krijgt workshops over onder andere: ‘Hoe kom ik voor mezelf op?’, ‘Hoe los ik dit probleem op?’ en ‘Hoe ga ik een gesprek aan?’. Het eerste jaar is een gezamenlijk basisjaar voor verzorgenden en verpleegkundigen. Gedurende die tijd besluit je samen met je coach en docenten of je na dit jaar verder gaat voor verzorgende of voor verpleegkundige. Een belangrijk onderdeel van je opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV is stage). Al in het eerste jaar doe je beroepspraktijkvorming. Zo kun je de theorie die je hebt geleerd toepassen in de praktijk. Tijdens de BPV leer je handelingen en taken te verrichten, die je alleen in de praktijk kunt doen. Bovendien geeft de BPV-periode je een goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in je toekomstige beroep, waardoor je beter kunt kiezen welke kant je later op wilt. Je kunt jouw beroepspraktijkvorming doen in verschillende zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, de kraamzorg en het ziekenhuis. 

Kerntaken

Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces.
Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken.

Na je opleiding

Als verpleegkundige kun je aan het werk in een ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, revalidatiecentra of in de kraam- en jeugdzorg in een ziekenhuis. Met je diploma kun je ook doorstromen naar de opleiding hbo-verpleegkundige (hbo-v).

 

Kans op werk

Na de opleiding Mbo-Verpleegkundige heb je ruim voldoende kans op werk. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.