• Financieel Administratief Medewerker

Niveau

Niveau 3

Opleidingsduur

3 jaar

Leerweg

BOL

Wil je je inschrijven voor deze opleiding?

inschrijven

Het beroep

Als administrateur werk je op de financiële administratie van een organisatie. Je verzamelt en ordent de financiële gegevens van het bedrijf en controleert facturen, urenoverzichten en declaraties. Je voert diverse financiële gegevens in en je houdt bij van wie het bedrijf nog geld krijgt en aan wie geld moet worden betaald. Je zorgt ervoor dat het bedrijf inzicht heeft in de financiële positie en de rechten en plichten van het bedrijf. Daarnaast lever je een bijdrage aan de verantwoording aan onder andere banken, de belastingdienst en aandeelhouders. 

Ontdek meer over deze opleiding

Ik let graag op alle details en dat is bij dit werk heel belangrijk.

Toelatingseisen

Voor een opleiding op niveau 3 heb je nodig:
- een vmbo-diploma of
- een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo of
- een mbo-diploma op niveau 2

Verplichte intakeactiviteiten:
- individueel plaatsingsgesprek
- intakedag (deel)

Meelopen

Wil je een dagdeel meelopen bij deze opleiding?
Vul dan het formulier in om mee te lopen en je wordt ingeroosterd.

Iets voor jou?

Je houdt van cijfers en je wilt graag financiële verantwoordelijkheid dragen. Je werkt nauwkeurig en bent dienstverlenend ingesteld. Je werkt soms met vertrouwelijke gegevens, dus het is belangrijk dat je integer bent.


 

Uitstroomrichtingen

- Financieel Administratief Medewerker (niveau 3, leerweg BOL)
- Bedrijfsadministrateur (niveau 4, leerweg BOL)

Kans op werk

In het Noorden heb je na de studie Financieel Administratief Medewerker voldoende kans op een baan. Op de site www.kansopwerk.nl krijg je zicht op je kansen op de huidige arbeidsmarkt. Het is een momentopname. De kansen kunnen over een paar jaar anders zijn, zowel in positieve als negatieve zin.