Studiefinanciering voor mbo

Studiefinanciering voor het mbo en voor het hoger onderwijs hebben overeenkomsten maar ook verschillen.