Mooie beleving

Gister is het congres ‘Believe in Care’ over christen zijn in de Zorg gehouden. Het congres is met ruim 80 bezoekers goed bezocht met interessante sprekers die een mooie invalshoek deelden over hoe je christen kunt zijn in de Zorg.

De sprekers

Sandra Niezink (Innovatie Trainer) heeft het gehad over hoe je jezelf kunt ontdekken in je persoonlijke ontwikkeling. Het is ingewikkeld om je te ont-wikkelen; worden wie je bent is vooral een proces van afleren van gewoontes. Om anderen te kunnen helpen moet je eerst jezelf kennen, je eigen kern kennen, het leren verbinden met je eigen persoonlijkheid. Voor iedereen is dit een eigen proces maar in essentie is het dat je meer bent dan je gedrag. Het leren je talent op te zoeken, op te poetsen en vervolgens te gebruiken en uit te delen aan anderen is een goede zaak. De Bijbel zegt: hou van je naaste zoals jezelf! Te snel wordt voorbijgegaan aan het ‘ik’ en kijken we naar de anderen. Je moet echter eerst van jezelf houden voordat je van een ander kunt houden. Je bent goed zoals je bent en wanneer je dat ten volle kunt accepteren,  kun je dat goede ook bij anderen zien.
Ruben Vlot (Jeugdwerker HGJB) heeft het gehad over je identiteit in Christus aan de hand van de Bijbelfiguur Mozes. Mozes moest een poos door de woestijn trekken en leerde daar Gods stem te horen. Iedereen kent een periode in z’n leven dat hij/ zij ‘in de woestijn’ is. Het is goed om ruimte voor jezelf te nemen en te ervaren dat je juist in die tijd tot zelfontplooiing mag komen. Zo kon Mozes worden ingeschakeld om het koninkrijk van God hier op aarde al vorm te geven.

 

Durf jij?

’s Middags heeft Frank Pullen (bekend van Spoken Word)  een praktische invulling gegeven aan de informatie van de ochtend. Leren geven in de zorg, zonder te weten wat je ervoor terugkrijgt en misschien wel meer gaat geven dan je ontvangt, hoe ga je daarmee om. Christen zijn in de zorg kun je zijn door weloverwogen, opbouwend en positief je geloof uit te dragen. De vraag is of je dat dan ook durft te doen en zo bij te dragen als christen in de Zorg.

Dit congres is bezocht door studenten van Menso Alting Zwolle en docenten en studenten van Menso Alting Groningen. Al met al kunnen kijkt iedereen terug  op een fijne beleving voor de gasten en een bijzonder geslaagd congres! Het is goed om op deze wijze naar je werk te kijken.